BRH17969

Technical Architect

Location

Antwerp

Category:

IT Architecture

Project description:

Je zorgt voor het volledig ontwerp (design) van applicaties volgens de noden van de business. Je analyseert complexe informatieproblemen en kan deze vertalen in duidelijke en complete modellen die goed aansluiten bij de Business Architectuur, Applicatie Architectuur en Technische Architectuur.

Buiten het modelleren van applicatie en informatienoden denk je na op een overkoepelend niveau waarbij je de verschillende vraagstukken van de interne klant kan samenbrengen in een concrete aanpak die diverse topics (data kwaliteit, data migratie, MDM…) in overweging neemt.

Responsibilities:

 1. Integratie van de oplossingen

Realiseren en beheren van de integratie en de implementatie architectuur van de in te bouwen oplossingen.

Teneinde de coherentie van het geheel (bedrijfsarchitectuur) te behouden.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Bepalen, detailleren en beschrijven van high level dialoogstructuren voor interactieve en batch componenten.
 • Zorgen voor afgestemde ontwerpen met het projectteam en de business sponsor.
 • Zorgen voor een door de architectuurboard gevalideerd ontwerp vooraleer de uitvoering te starten
 • Bewaakt dat de oplossingen gebouwd wordt volgens de beschreven architectuur

 1. Projecten

Project managers en project teams ondersteunen en begeleiden tijdens de ontwikkeling van de oplossing (design en uitvoering), bewaken dat de oplossingen gebouwd worden volgens de beschreven architectuur Teneinde project managers toe te laten hun project af te leveren zonder blokkeringen en binnen het kader van de oplossingsarchitectuur.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Stuurt de ontwerpen tijdens de uitvoering bij
 • Rapporteert afwijkingen van oplossingen tov de beschreven architectuur aan de projectleiders en operationele verantwoordelijken.

 1. Definitie van oplossingen

Oplossingen definiëren op basis van de functionele en niet functionele requirements, zorgen voor de nodige afstemming en toelichting aan de aanvrager.

Teneinde ervoor te zorgen dat de oplossingen voldoen zowel aan de business eisen als aan de technische vereisten

Voorbeelden van activiteiten:

 • Bewaken dat de oplossingen voldoen aan de security voorschriften.
 • Bewaken dat de functionele – en niet functionele vereisten worden ingewilligd.

 1. Oplossings alternatieven

Op basis van de business requirements analyses uitvoeren en alternatieven ontwikkelen die de gewenste situatie van de informatievoorziening, applicaties, technische infrastructuur e.d. bereiken, deze uitbouwen en staven met argumentatie (kosten,…)

Teneinde de efficiëntie van veranderingen te garanderen en mogelijke aanvaardingen van alternatieven te vergemakkelijken

Voorbeelden van activiteiten:

 • Opstellen van selectiecriteria, scenario’s
 • Maken van inschattingen/ kostprijs van de oplossingen en de voorgestelde alternatieven
 • Bepalen van de risico’s

 1. Architectuur principes en standaarden

Uitvoeren van controle en audits (quality assurance op de projectresultaten, code coverage, code review…) Teneinde de architectuurprincipes en standaarden te bewaken, uit te dragen en te laten toepassen Voorbeelden van activiteiten :

 • Afwijkingen rapporteren aan de architectuurboard (leads), projectleads, delivery masters, en sponsor en QA manager.
 • Verbetervoorstellen doen om de architectuur principes/standaarden te laten evolueren.
 • Uitdragen en laten toepassen van de architectuurprincipes en standaarden.

Technical skills:

Must have

 • Niveau Master informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie + 5 jaar ervaring
 • Kennis van minstens 2 van volgende disciplines :
  • Business Architectuur,
  • Applicatie Architectuur
  • Technische Architectuur
  • Informatie Architectuur
 • Communicatie skills (klantgericht, management, …)
 • Coaching skills (projectteam…,)
 • Ervaring met een model georiënteerde aanpak (UML, Data modellering, procesmodellering).
 • Interesse in Master Data Management, data quality, data migratie en hebt interesse in nieuwe ontwikkelingen (data mining, big data).

Nice to have

 • Ervaring met PRINCE2
 • Ervaring met SCRUM
 • Ervaring met Jira
 • Ervaring met Enterprise Architect
 • Ervaring in verzekeringssector
 • Visie op Open Data en Big Data, business analytics en BI

Taal

 • NL : moedertaal
 • FR : minimaal goed begrijpen, praten is een mooie meerwaarde
 • EN : begrijpen, praten, lezen, schrijven is vereist

Contact person:

Contact name: Yves De Vocht