BRCE16309

Solution Architect met ervaring in Customer Journeys

Location

Mechelen

Category:

System and Support

Project description:

In het kader van vernieuwing en reorganisatie wenst de klant haar team te versterken met een ervaren Solution Architect in Customer Journeys, Azure en het Cloud Computing platform van Microsoft.

Responsibilites:

De Solution Architect is verantwoordelijk voor het proactief, holistisch en economisch leiden of ondersteunen van de Enterprise Architectuur-activiteiten voor het creëren van deliverables die de richting van ontwikkeling sturen in het beheer van portfolio’s van oplossingen. Met deze aanpak wenst de klant gerichte bedrijfsresultaten te behalen en te reageren op disruptieve krachten. Oplossingen omvatten het geheel van systemen (applicaties, technologieën, processen, gegevens en informatie) met gedeelde infrastructuur- en applicatiediensten.

Als Solution Architect bij de klant zorg je voor de nodige leiderschaps-, analyse- en ontwerptaken die verband houden met de ontwikkeling van de oplossingsarchitectuur. Je creëert deliverables die helpen bij het ontwikkelen van een richting voor het beheren van het portfolio van zowel TO BE als AS IS oplossingen.

Tenslotte vind je het belangrijk, als Solution Architect, dat je technologieoplossingen aanbeveelt, gebruikt en inzet om toekomstige, ecologische, maatschappelijke en zakelijk verantwoorde mogelijkheden van de klant waar te maken. In dit kader waak je steeds, tijdens de uitvoering van jouw opdracht, over de missie van de klant:
• de klant wil de slimme reisgezel zijn voor verplaatsingen in heel Vlaanderen.
• de klant staat dicht bij haar reizigers met een uitgebreid aanbod aan duurzame en kwalitatieve vervoersoplossingen waar veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan.
• de klant is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse overheden voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling.
• de klant creëert een stimulerende en respectvolle werkomgeving zodat onze vriendelijke en competente medewerkers onze ambassadeurs zijn.
• Zo draagt de klat bij tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam leven is.

Een belangrijke opdracht is het ontwerpen en documenteren van de detail applicatie architectuur voor onze digitale consumer channels web en app. Binnen dit kader wenst de klant haar digitale capabilities uit te breiden in de volgende gebieden:

- uitbouwen van een selfcare portaal en verbeteringen in online care channels;
- uitbouwen van mobile friendly ecare portalen en seamless payments solutions;
- ontwikkelen en exploiteren van customer intelligence en customer experiences;
- optimaliseren van uptime en robuustheid van de channels;
- exposen van services zoals tickets, service via open data ecosysteem data, NETEX, GTFS;
- industrialiseren van mass personalization;

Jouw opdracht bestaat erin om mee te bepalen welke technische capabilities nodig zijn. Vervolgens zal je de uitrol hiervan mee begeleiden.

TECHNISCHE OPLOSSING UITWERKEN, in lijn met ENTERPRISE ARCHITECTUUR

De Solution Architect werkt de technische oplossing uit voor de implementatie van de business vereisten, binnen het kader van de Cloud strategie van de klant. Hiervoor werkt de Solution Architect samen met business spocs en analisten. Tenslotte overlegt de Solution Architect met de Enterprise Architect om te bepalen of en hoe de technische oplossing past binnen de richtlijnen van de bepaalde enterprise architectuur van de klant.

Terwijl de business analist in kaart brengt WAT de business requirements zijn, bepaalt de Solution Architect HOE deze vraag van business technologisch wordt opgelost.
De Solution Architect werkt domein overschrijdend, wat betekent dat alle domeinen van de klant (Finance en ICT, HR, Marketing en Mobiliteit, Operaties, Techniek, Strategie, Supply Chain Management en Stafdiensten) aan bod komen in de Cloud strategie.

Het belangrijkste takenpakket van de Solution Architect bestaat uit:
- Deelnemen aan de business workshops en overlegmomenten voor alle domeinen (Finance en ICT, HR, Marketing en Mobiliteit, Operaties, Techniek, Strategie, Supply Chain Management en Stafdiensten) van de klant met als doelstelling capteren van business requirements;
- Overleggen met de betrokken business analist en business spocs om de business requirements te begrijpen;
- Bepalen van de technische oplossing voor de implementatie van de gevraagde business requirements;
- Overleggen of en hoe de technische oplossing past binnen de richtlijnen van de bepaalde enterprise architectuur van de klant;
- Uitwerken van de oplossing in Sparx, volgens de richtlijnen bepaald door de klant;
- Alert zijn voor en signaleren van dependencies of afhankelijkheden die (mogelijk) de technische oplossing impacteren;
- Technische ondersteuning geven tijdens het implementatie (of ontwikkelings-) traject en roll out:
.waken over de correcte implementatie van de gekozen oplossing;
.de betrokken project manager, product owner en/of scrum master technisch bijstaan door te waken over risico’s en (technologische) afhankelijkheden;
- Deelnemen aan Communities of Practice;

Technical skills:

Onze meest relevante solutions stack ruw geschetst:
• Java JSF en websphere on premise op tridion cms
• Native app ios, android
• Azure cloud service: cosmos db, eventhubs, iothub, apimgmt
• Omnichannel campaigning: Selligent
• Digital analytics: google analytics
• Customer Identity Access Management: Janrain, ADFS en ISAM
• Streaming platformen: Azure event hubs en verdere evoluties te bepalen
• SOA middleware: bizztalk

Contact person:

Contact name: David Van Hooydonck