BRCE14738

Senior Solution Analyst FINANCE

Location

Halle

Category:

Analysis

Responsibilites:

1) Als Solution Analyst wordt meegewerkt aan de verschillende deliverables van de projecten van de portfolio Finance of andere business portfolio’s met impact op finance en dit zijn hierbij de verantwoordelijkheden:
• Analyseren en beschrijven van wat het systeem moet doen (functioneel) en met welke kwaliteiten/beperkingen (niet-functioneel).
• Analyseren, beschrijven en ontwerpen van het uitzicht en gebruik van een applicatie, zodat deze eenvoudig en efficiënt te gebruiken is, aangepast aan de verschillende gebruikers.
• Kennisopbouw en ondersteuning van kerngebruikers op functioneel vlak.
• Review en opvolging van de functionele testen van de ICT oplossing.
• Ontwerp van de user interface en usability van de applicaties
• Leveren van advies omtrent aanpak en impact van ideeën en wijzigingsaanvragen

Hierbij wordt hoofdzakelijk volgende output verwacht:
• Context & scope diagrams
• Logical data model
• Proces model
• Use case diagram
• Requirements: Functional, non-functional, user experience en integration.

Gedurende de opdracht is de inzet binnen andere projecten steeds mogelijk. Indien dit het geval is, gaat het over het opleveren van soortgelijke deliverables.

2) Voor kleinere projecten zal mogelijks ook het projectmanagement opgenomen worden. Dit zijn hierbij de verantwoordelijkheden:
• Oplevering van de projectoutput (projectdeliverables) binnen het door de project opdrachtgever meegegeven kader (scope, tijd, kost, etc.).
Hierbij wordt hoofdzakelijk volgende output verwacht:
• Opzetten en management van de projectorganisatie
• Projectblad
• Projectmanagement plan
• Periodieke resource demand
• Projectstatus rapportering

3) Als Solution Analyst wordt in beperkte mate ook meegewerkt aan de operationele ondersteuning van de ICT-systemen. Dit zijn hierbij de verantwoordelijkheden:
• Het oplossen van incidenten in 2de lijn zodat de business processen en gebruikers zo snel mogelijk terug normaal kunnen functioneren.
Hierbij wordt hoofdzakelijk volgende output verwacht:
• Opstellen incident-log
• Opstellen solution-beschrijving

Technical skills:

Praktische info
Niveau: Medior (vanaf 5 jaar)
Plaats van tewerkstelling: Halle (1 à 2 dagen regionaal werken mogelijk). Bij start: fulltime Halle
Werkregime: 5 dagen/week
Taal: Nederlands en Engels
Duurtijd opdracht: mogelijks tot 1 jaar (startend met opdracht van 6 maanden)
Ervaring: kennis binnen het Finance domein is een vereiste + moet ook rol van project manager en business adviseur kunnen opnemen.
Ervaring: kennis van boekhouding is een vereiste. Moet kunnen communiceren met boekhouders en weten waarover ze praten.

Contact person:

Contact name: Andres Quiroz Marnef