BRD19092

Senior SAP SD Consultant

Location

Brussels

Category:

SAP

Responsibilities:

 • Kennis nemen van de uit te voeren analyses en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen
 • Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht
 • Contacteren van en informatie verzamelen bij alle mogelijke betrokkenen
 • Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten (analyse)
 • Kennis nemen van de bestaande business- en ICTarchitectuur
 • analyseren en uittekenen van processen
 • documenteren van processen
 • documentatie aanmaken voor het uitbouwen van (IT-)
 • oplossingen op maat.
 • analyseren van de business noden inzake IT oplossingen
 • waken over de samenhang met bestaande business architectuur
 • rapporteren over de voortgang van de analyses en processen
 • signaleren van knelpunten
 • Voorbereiden en begeleiden van de goedkeuring van Change Requesten t.o.v. initiële scope
 • Duidelijk en functioneel beschrijven van de geanalyseerde oplossing voor ontwikkeling door een development team.
 • Uitvoeren van configuratie werkzaamheden in SAP SD en ( SAP CRM)
 • Assist in preparing the HP QC test system
 • Testing developments and configuration settings
 • Opvolgen en oplossen van incidenten, problems en changes.
 • Voorbereiden en begeleiden van de goedkeuring van Change Requesten
 • Actief deelnemen als SD specialist op projecten waarbij SD (of SAP CRM) functionaliteit nodig is om een geïntegreerde oplossing op te leveren.

Technical skills:

 • > 5 jaar
 • Ervaring in het zelfstandig kunnen opzetten en verbeteren van SD processen in SAP ECC.
 • Ervaring in de integratie van SD met MM, PMPS, WM,FICO, … zijn erg belangrijk. Kennis en ervaring met IDOC en BDOC processing en ondersteuning zijn belangrijk.. SAP CRM ervaring is een grote troef omdat deze applicatie ook in het team wordt ondersteund.

Contact person:

Contact name: Eli Decadt