BRH20148

Senior Business Analyst

Location

Brussels

Category:

IT Analysis

Project description:

Het opzetten van een “digital twin” is één van de strategische projecten die door het management van de klant werd gedefinieerd : de doelstelling is het verhogen van de stiptheid. Het uitvoeren van simulaties in verschillende domeinen op de operationele gegevens heeft een toegevoegde waarde voor de stiptheid:

 • Capaciteitssimulaties op de infrastructuur kunnen de impact van investeringen op de stiptheid beter voorspellen
 • Simulaties op het transportplan kunnen de robuustheid ervan verbeteren
 • Simulaties op de planning van de treinen en de werken kunnen pijnpunten voor de stiptheid vooraf detecteren
 • Simulaties in de real-time verkeersopvolging berekenen beslissingen die de laagste negatieve impact hebben op de stiptheid
 • Ex-post simulaties op incidenten kunnen verbanden en trends voorspellen om de stiptheid structureel te verbeteren

Het strategische project “Digital Twin” werd opgestart in het voorjaar 2020. De eerste fase was het toekennen van een “projectleider” en van twee “projectsponsors”. De volgende activiteiten gebeurden al:

 • De eerste deliverable in eind 2020 was een high-level “roadmap” (2021-2028) met een plan van aanpak en een projectbudget. Dit plan van aanpak werd gemaakt naar “best-effort”.
 • Een eerste verkennende studie werd opgeleverd eind 2020 om de zes belangrijkste simulatiedomeinen in kaart te brengen. Deze simulatiedomeinen zijn momenteel “stand-alone”
 • Een eerste POC “Digital Twin” werd geformuleerd eind 2020 waarbij een case gaat worden uitgewerkt tegen midden 2021 (dit is niet de scope van deze Mission Delivery).

Tegen midden 2021 is het de bedoeling om aan het Excom van de klant een gevalideerd plan van aanpak voor te stellen.

De delivery missie houdt in dat de uitvoerder(s) van de opdracht als externe leveranciers worden beschouwd. De opdracht wordt volledig van op afstand uitgevoerd volgens de geldende Corona-maatregelen.

Responsibilities:

De scope van deze opdracht is om -op basis van de verkennende studie- :

 • een projectstructuur/governance op te zetten die afgestemd/ondersteund wordt door alle betrokken partijen (I-AM, I-B, I-ICT, I-CBE)
 • Een visie/missie uit werken voor het project en de kritische succesfactoren te benoemen
 • een realistische “high level” roadmap voor te stellen op basis van “best practises” uit andere sectoren en na een inschatting van het maturiteitsniveau van de klant
 • Zes business cases uit te werken op basis van de simulatiedomeinen
 • De resultaten van de analyse voor te stellen op niveau van het management

Algemeen: alle analysedocumenten

 • · Worden in het Nederlands of Frans geschreven.
 • · Geven een professionele uitstraling en ogen als maatwerk voor de klant en niet als een standaarddocument (template).
 • · Maken gebruik van visuele hulpmiddelen (schema’s/afbeeldingen) om de tekst te begeleiden.
 • · Zijn gefocust op de businessdoelstelligen
 • · Zijn begrijpbaar zijn op het niveau van management (contextualiseing, geen technisch/ICT jargon,…). Er mag hiervan afgeweken worden in de delen die zullen dienen om de werklast in te schatten (gedetailleerdere scope).

Deliverable 1 – Roadmap voor het programma

Er wordt een roadmap met projectplan opgeleverd (max 30 pagina’s + een begeleidende slideshow) met daarin:

 • · De missie/Het te leveren projectresultaat;
 • · De uitvoeringswijze van het project (fasering, hoofdactiviteiten, werkomvang);
 • · De projectorganisatie (organisatieschema, overlegstructuur, rollen en bevoegdheden);
 • · Het stappenplan en de beslissingsmomenten ;
 • · De projectbeheersing (tijd, geld en kwaliteit);
 • · De projectrapportage;
 • · De risicobeheersing;
 • · De projectcommunicatie.

Het projectplan wordt gevalideerd met het betrokken management

Deliverable 2 – Business Cases

Voor elke van de simulatiedomeinen wordt een business case opgesteld (max 5 pagina’s per businesscase)

 • · De AS-IS analyse van de manier van werken
 • · De High-level data-analyse
 • · De achtergrond, beschrijf de redenen voor het starten van het project.
 • · De aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen.
 • · De implementatie-pistes met hun costs/benefits
 • · De te verwachten toegevoegde waarde van het project.
 • · De belangrijkste risico's.
 • · De investeringen die nodig zijn

De business cases worden gevalideerd met het betrokken management en de experten

Technical skills:

 • Senior Business analyst met een expertise in de implementatie van een “Digital Twin”-omgeving

Contact person:

Contact name: Reinhardt Haverans