BRH18454

QHSE Coördinator

Location

Antwerp

Category:

IT Other

Responsibilities:

Als SHEQ Manager rapporteer je aan de “Head of Project & Asset Integrity Management” en ben je binnen NMP het eerste aanspreekpunt voor alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteit gerelateerde onderwerpen en vragen. Je stuurt het SHEQ beleid door KPI’s te formuleren, deze te bewaken door het opzetten van een kwaliteits- en veiligheidsmanagement rapportage om zo tot corrigerende maatregelen en een continue verbetering te komen.

Je voert risicobeoordelingen en audits uit, verzorgt de daaruit voortvloeiende rapporteringen en je kijkt erop toe dat alle handelingen uitgevoerd worden in een optimale cultuur van veiligheidsbewustzijn.

Kwaliteit
 • Implementatie en beheer van het wettelijk verplichte veiligheidsbeheerssystem (VBS) en het continu verbeteren en up-to-date houden van de daaraan gekoppelde processen, procedures en formulieren
 • Voorbereiden interne management rapporteringen en directiebeoordeling
 • Opvolgen KPI’s
 • Voorbereiding, opvolging en rapportering van de externe en interne auditprogramma’s in kader van kwaliteits- en veiligheidscertificeringen zoals ISO (toekomst) en veiligheidsbeheerssysteem (VBS) ikv Belgische Gaswet.
 • Onderhouden contact met certificerende instanties
 • Up-to-date houden documenten en aanpassingen doorvoeren op basis van de wetgeving, organisatie, service providers
 • VBS opleidingen geven
 • Klachtenbehandeling – registreren, centraliseren, coördineren, analyseren en formuleren van verbetervoorstellen.
 • Screenen en beoordelen van leveranciers en contractors
 • Opvolgen verplichtingen met betrekking tot onze wettelijk vergunde transportinstallaties
Veiligheid & welzijn
 • Binnen NMP zorgen voor de correcte toepassing van de welzijnswetgeving, het preventiebeleid en de personenveiligheid en implementatie er van door coaching en sensibilisering
 • Informeren van alle betrokken partijen over de wettelijke veiligheidsvoorschriften op onze werven en uitvoeren inspectiebezoeken om na te gaan of deze veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Je maakt hierbij de nodige verslagen en geeft instructies en adviezen
 • Analyse van incidenten, near misses en ongevallen
 • Rapportering naar FOD Economie van ongewenste gebeurtenissen

Technical skills:

 • Je volgde een hogere opleiding in een wetenschappelijke richting en hebt affiniteit met techniek
 • Je hebt minimum 3-5 jaar relevante werkervaring waarbij een eerste professionele ervaring in een gelijkaardige functie als kwaliteitsmanager/coördinator een pluspunt is. Als je bovendien in het bezit bent van een certificaat als erkend ISO-auditor, veiligheidscoördinator of Preventieadviseur 1 of 2, dan zijn dit echte troeven
 • Je bent klantgericht met een sterke passie voor kwaliteit, veiligheid en welzijn
 • Je bent nauwgezet en je schrikt niet terug van de administratieve kant van de functie
 • Je bent een vlotte communicator en weet je te handhaven binnen een multi-stakeholder omgeving
 • Je slaagt er in projectmatig te denken, grondige analyses te vormen en zelfstandig te werken
 • Je bent een teamspeler met een open geest.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Engels en Frans.
 • Je hebt zeer goede kennis van de courante MS Office Tools.

Contact person:

Contact name: Reinhardt Haverans