BRRO20150

Projectleider

Location

Brussel

Category:

IT Project Management Office (PMO)

Project description:

Voor het ondersteunen van al zijn bedrijfsprocessen die gebruik maken van adresinformatie wil onze klant een nieuw Centraal Adressen Referentie bestand en bijhorende applicatie uitbouwen en implementeren die als uniek en uniform platform zal fungeren voor het gebruik van alle adresinformatie. Voor deze toepassing zal naast voedende en afnemende functionaliteit ook beheersfunctionaliteit moeten worden voorzien en een governancestructuur voor dit beheer moeten worden uitgebouwd. Hiervoor zoekt onze klant een specifiek projectleider om de projectleiding van dit ICT-project op zich te nemen

Je komt terecht in de afdeling ICT en zal rapporteren aan de Teammanager GIS/CAD. Binnen de hier zeer specifieke projectcontext werk je samen met een aantal interne en externe medewerkers.

Zoals beschreven zal gewerkt worden binnen één zeer specifiek project, namelijk het bouwen en implementeren van een Centraal Adressen Referentiebestand. In eerste instantie zal de focus eerst liggen op het vertalen van de al gekende specificaties van deze nieuwe applicatie en zijn voeding naar lastenboeken met het oog op gunning. In een tweede fase zal de bouw en implementatie van de nieuwe applicatie moeten begeleid en opgevolgd worden vanuit een sturende rol als projectleider.

Responsibilities:

De projectleider zal volgende taken moeten vervullen:
 • Leiden van de analyse van de impact van het nieuwe Centraal Adressen Referentiebestand op de huidige en toekomstige afnemende applicaties van de klant met het oog op toekomstige integraties.
 • Opstellen van lastenboeken op basis van een beschikbare functionele en technische behoeftenanalyse voor zowel de aankoop en beheer van de voedende data, de bouw van de specifieke toepassing als de interfaces voor integratie van de nieuwe tool met de afnemende applicaties van adresinformatie
 • Evaluatie van de offertes op basis van de opgestelde evaluatiecriteria uit de lastenboeken
 • Opmaken projectplanning
 • Organiseren en opvolgen van projectuitvoering in samenwerking met interne projectleider en externe partners betrokken bij de uitvoering van het project
 • Operationeel aansturen van de verschillende projectteams, zowel naar voeding, bouw, testen als implementatie van de applicatie
 • Organiseren en leiden van overlegvergaderingen met de betrokken stakeholders;
 • Opmaken/valideren van testscenario's
 • Uitbouwen van een beheersgovernance voor de nieuwe applicatie in functie van het eigen adresbeheer binnen de nieuwe applicatie die (deels) door de klant zelf zal worden uitgevoerd door eigen mensen.
 • Opmaken/aanpassen van werkinstructies ten behoeve van eindgebruikers
 • Detecteren van noden aan training en change management
 • Bewaken van scope en budget van de verschillende (deel)projecten
 • Organiseren van projectoverdracht
 • De voorziening van adequate rapportering naar alle betrokken partijen
 • Fungeren als globaal aanspreekpunt voor het project binnen de organisatie

Technical skills:

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
 • Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
 • Minimaal 10 jaar ervaring in infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten
 • waarvan minimaal 5 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met totaalbudgetten van minimum 1000 K EUR.
 • Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en optimaliseren
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
 • Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
 • Kennis van MS Project, MS Office (zoals PowerPoint, Excel, …).
 • Kennis van ITIL.
 • Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2,PMI, PMBOK, …), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen

Contact person:

Contact name: Isel Ricaurte