BRCE17231

Project Manager IT Security

Location

Brussel

Category:

Project Management and Business Consulting

Responsibilities:

 • Je volgt een aantal IT-security en cybersecurity gerelateerde projecten op van start tot finish.
 • Je coordineert tussen de interne teams en eventuele externe vendors.
 • Je overlegt ook op regelmatige basis met de projectmanagers van andere projecten, zodat je projecten perfect kunnen landen in de organisatie en afgestemd zijn op deze andere parrallelle projecten, zowel timing als qua inhoud.
 • Je kan meedenken rond IT- en Cybersecurity onderwerpen en bent in staat hierover met het team in gesprek te gaan. We verwachten hierbij geen architectuurniveau, maar wel dat men je niet om het even wat kan wijs maken.
 • Je bent in staat de soms zeer technische aspecten van je security projecten helder te communiceren naar onze business mensen en ons kanaal van agenten, die geen technische IT-achtergrond hebben.
 • Je hebt noties van het ISO27000 framework en je bent in staat je project-inhoud hierin te kaderen.
 • Je kunt een aantal relevante werkervaringen voorleggen en je bent niet bang van een uitdaging.
 • De klant heeft een projectmethodologie ontwikkeld voor het uniform beheer van middelen, budget en scope.
 • Op basis van de formulering van behoeften schrijf je een projectplan voorzien van een planning, een budget, een te leveren scope, een projectaanpak, de acceptatie criteria en de voorwaarden voor succesvolle oplevering en een risicoplan.
 • Je stuurt het project, volgt dit op en bewaakt de voortgang; je ziet toe op het behalen van mijlpalen en de juiste uitvoering van verantwoordelijkheden en resource-activiteiten;
 • Je rapporeert duidelijk op afgesproken tijdstippen rond voorgang, budget en resource-planning.
 • Je respecteert de project governance bij d klant en neemt indien nodig corrigerende maatregelen.

Technical skills:

Taal: NL/FR met kennis ENG

Projectmanagement

Je bent vooral sterk in het pragmatisch opvolgen van je project en je team en je gaat op een vlotte en correcte manier om met de mensen die aan je project meewerken.

Naast de technische kant van het project, verlies je ook de administratieve kant niet uit het oog.

Je bent in staat op een bondige en efficiënte manier te rapporteren naar je verschillende stakeholders.

Je werkt oplossingsgericht en zorgt binnen het team voor een effectieve communicatie en een wederzijds vertrouwen, zodat het team gemotiveerd, geëngageerd is en er een gevoel van samenhorigheid gecreëerd wordt.

Je werkt vooral op een no-nonsense manier, wetende dat een kort gesprek vaak veel efficiënter is dan 10 mails.

Contact person:

Contact name: Recruitment IT Staffing