BRCA17384

Project Management Officer

Location

Brussel

Category:

IT Project Management Office (PMO)

Responsibilities:

Als Project Management Officier sta je de dienst- en afdelingsverantwoordelijken bij voor de aankomende projecten binnen je perimeter :
• Je doet de opvolging van lopende projecten op regelmatige tijdstippen om te garanderen dat de projecten correct verlopen en de opgelegde governance nageleefd wordt.
• Je verzorgt de communicatie naar projectteams, management team en stakeholders in het kader van projectbeheer.
• Je interageert en coacht, waar nodig, andere project- en programmamanagers met verschillende ervaringsprofielen.
• Je verzamelt de nodige info in verband met de opmaak en evaluatie van de budgetten. Je analyseert de uitkomst van de budgetoefening om de budgetcyclus te optimaliseren.
• Je bent in staat om een voorstel tot prioritering van de projecten te maken, rekening houdend met de beschikbare middelen (personeel en budget).
• Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van de maandelijkse rapportering aangaande de evolutie van de diverse projecten en het globale projectportfolio binnen de directie.
• Je zorgt ervoor dat stakeholders beschikken over actuele en correcte informatie met betrekking tot de projectopvolging.
• Je biedt administratieve ondersteuning inzake projectmanagement.
• Je maakt op inhoudelijk vlak de link tussen de verschillende projecten.
• Je bent geschikt om de inhoudelijke beslissingen die genomen worden in het kader van de verschillende projecten onder de loep te nemen.

Technical skills:

Je beschikt over:
• minimum 3 jaar ervaring in IT;
• minimum 1 jaar ervaring in budgetopvolging/-analyse;
• minimum 1 jaar ervaring in project-/portfoliobeheer;


• Certificatie in Prince2 is een pluspunt;

Informaticakennis
• Ervaren gebruiker van MS Project, SharePoint en van de MS Office-tools (Word, Excel en PowerPoint).

Soft skills:

Talenkennis
• Spreekt Nederlands, Frans en Engels op een professioneel niveau.

Competenties
• Initiatief nemen: durven de leiding nemen, oplossingen zoeken, voorstellen formuleren, anticiperen.
• Resultaatgericht: toegewijd en gepassioneerd om de doelen te bereiken en prestaties te verbeteren.
• Sterk in probleemoplossend denken, het nemen van beslissingen; heeft een goed beoordelingsvermogen en is assertief.
• Werken in openheid en transparantie; houdt rekening met de andere teamleden.
• Goed in het opbouwen van relaties en beschikt over sterke sociale vaardigheden.
• Geëngageerd zijn: respecteert de bestaande afspraken en voert de eigen taken correct, eerlijk en consequent uit.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, zeer goede presentatievaardigheden en in staat om presentaties te geven voor grote groepen en naar het management.
• Respecteren van procedures/regels: inzicht in de belangrijke rol van procedures (voorschriften, regels, instructies, ...) voor de activiteiten binnen het bedrijf.

Contact person:

Contact name: Manuel Reyes