BRH19992

Project Leader ERP

Location

Gent

Category:

IT Project Management Office (PMO)

Project description:

Onze klant is op zoek naar een senior projectleider voor het realiseren van projecten, voornamelijk in de functionele domeinen van Financiën en Logistiek. Onder realisatie wordt onder meer verstaan: de projectleiding, het change management, het selecteren en aansturen van leveranciers, en mogelijks een aantal inhoudelijke opdrachten: analyse, opstellen van een business case, voorstellen van een technische oplossing, coördineren en uitvoeren van testen, coördineren en geven van opleidingen, coördineren en redigeren van documentatie, …

Het gaat onder meer om projecten met als doel het moderniseren van bestaande IT-systemen, de verdere digitalisering van processen binnen bestaande IT-systemen of de introductie van nieuwe IT-systemen voor Departement Financiën, Departement Facility Management, Brandweerzone Centrum, …

Responsibilities:

We zoeken een senior projectleider die:
- in een organisatorisch vrij complexe omgeving resultaatgericht en kostenbewust werkt
- in staat is om zich zeer snel in te werken in de opdracht, de werkwijze van en de belangrijke ICT-toepassingen in gebruik bij de klant
- zowel schriftelijk als mondeling helder, op de juiste momenten, via het juiste medium en naar de juiste personen communiceert in haar/zijn project
- oog heeft voor de duurzaamheid van de ICT-oplossing die zij/hij implementeert (kost van ondersteuning, onderhoudbaarheid, inpasbaarheid in de bestaande infrastructuur, …)
- zich aanpast aan de projectmethodologie van het opdrachtgevend bestuur
- administratief sterk is en bij voorkeur kennis heeft van MS Project 2010 en MS Project Server.

Technical skills:

- Master diploma of gelijkwaardig door ervaring.

- Extra opleidingen in project management zijn een pluspunt.

Vereiste ervaring:

(In wat volgt wordt ervaring enkel als ‘relevant’ beschouwd indien deze in de laatste 10 jaar heeft plaatsgevonden)

  • Minstens 8 jaar ervaring in het aansturen van een team.
  • Minstens 8 jaar beroepservaring als projectleider in sterk ICT-gerelateerde functies.
  • Ervaring in het aansturen van externe leveranciers is een must.
  • Ervaring bij SAP implementatie-, migratie- en/of upgrade-projecten.
  • Ervaring met opdrachten in de publieke sector, bij voorkeur bij lokale besturen: steden, gemeenten, OCMW’s. Vertrouwd zijn met de werking van lokale besturen, in minstens één van volgende functionele domeinen: budgetbeheer, boekhouding, debiteurenbeheer, facilitair beheer.
  • Ervaring met de wetgeving op overheidsopdrachten en het opstellen van specificaties in het kader van een overheidsopdracht.
  • Kennis van de nieuwe wetgeving rond GDPR.
  • Kennis van Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, Access, PowerPoint), i.h.b. de bekwaamheid om (eenvoudige) toepassingen te maken in Excel en database-opzoekingen te initiëren.
  • Conceptuele kennis van o.a. SAP S4HANA, SAP Cloud Platform, is een belangrijk pluspunt.

Contact person:

Contact name: Yves De Vocht