BRCE16596

Project Lead SAP Ariba

Location

Brussels

Category:

ERP / SAP

Project description:

Het « SAP Business Competence Center » (BCC) Functional Supply & Maintenance ondersteunt de Supply en Maintenance bedrijfsprocessen en geeft functionele ondersteuning aan de SAP gebruikers binnen de klant. Het BCC helpt bij de procesbewaking, het uitwerken van nieuwe processen en het begeleiden van nieuwe projecten. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en ter voorbereiding van de migratie van het ECC SAP systeem naar S/4 Hana heeft de klant besloten de SAP Ariba oplossing te implementeren ter vervanging van bepaalde functionaliteiten die vandaag ontwikkeld zijn in het SAP backend systeem en in SRM.

De implementatie van de Ariba oplossing zal gebeuren door een externe firma (implementator). Doel van deze opdracht is de aanwerving van een ICT senior projectleider die de planning en coördinatie verzekert tussen de verschillende partijen (externe firma, business, interne ICT diensten) opdat het project opgeleverd zou worden binnen overeengekomen tijd en budget.

Responsibilites:

Het plannen van het project in tijd, materiaal en werknemers in samenwerking met de externe partij (implementator)
Bewaken van de scope en timeline van het project
Leiden, coördineren, opvolgen van de verschillende teams
Communiceren met alle stakeholders
Faciliterende rol tussen de diverse stakeholders.
Coördinatie van de validatie van de deliverables naar de business toe, in samenwerking met de externe partij (implementator)
Verzekeren van beschikbaarheid en deelname van de verschillende stakeholders
Het identificeren, rapporteren, bewaken en escaleren van risico’s en problemen tijdens het project naar de stakeholders van het project
Organiseren van stuurgroepen
Scope:

Op basis van workshops voor de haalbaarheidsstudie is men tot het besluit gekomen dat het aangeraden is volgende Ariba modules te implementeren om te voldoen aan de behoeften van de klant:

Supplier Lifecycle & Performance;
Sourcing ;
Contract Management ;
Commerce Automation ;
Guided-Buying.
Deze modules moeten “geïnterfaced” worden met het bestaande SAP backend systeem.

De implementator schrijft de blueprint, dit in nauw overleg met de projectleider. Het is taak van de projectleider om een haalbare en realistische fasering en scope uit te werken met de stakeholders en deze te laten valideren.

Contextuele elementen:

Elke aankoop bij de klant is onderworpen aan de wet van de overheidsopdrachten. Deze juridische aspecten worden vertaald in een reeks van maatregelen en interne procedures die ondersteund dienen te worden door onze tools (SAP, Ariba, …)

De klant organiseert momenteel zijn aankopen volgens 3 categorieën:

"Leveringen” voor voorraad en niet-voorraad artikelen, gebruik van catalogi
“Diensten” voor de opvolging van geleverde diensten
“Werken” prestaties in het kader van het onderhoud en constructie van spoorweginfrastructuur
Aankopen gebeuren zowel op lokaal als op centraal niveau

Delivrables:

Gevalideerde planning met duidelijke vermelding van de milestones en scope
Duidelijke approach/plan van aanpak om buy in the creëren bij alle stakeholders
Identificatie van de rollen en verantwoordelijkheden in het project (cfr. RACI-model) en het opstellen van de organisatie
Schriftelijke neerslag van risico’s en problemen (maandelijks)
Schriftelijke neerslag van de stuurgroepen (notulen + actiepunten) (maandelijks)
Concretisering van deze actiepunten
Lijst van aanbevelingen en actiepunten nodig om de objectieven van het project te kunnen bereiken. Dit dient regelmatig opgevolgd en geactualiseerd te worden (2x per maand)
Delivrables dienen opgesteld te worden in Nederlands of Frans
Indicatie van verwachte rollen:

Senior Project leader:
Grondige kennis van SAP aankoopflow (MM)
Grondige kennnis van de Ariba – module
Ervaring in Ariba-projecten waaronder minstens éénmaal als projectleider

Technical skills:

Grondige kennis van de modules Sap MM
Grondige kennis van SAP Ariba
Best practice van SAP project beheer
Kennis van Franse en Nederlandse taal
Ervaring in Ariba-projecten waaronder minstens éénmaal als projectleider
MS Office
Sharepoint
MS Project

NL/ENG/FR

Contact person:

Contact name: Eli Decadt