BRCE16517

Project Implementatie SAP EWM

Location

Brussels

Category:

ERP / SAP

Project description:

Het doel van de opdracht is de implementatie van de SAP EWM module bij de klant, om logistiek processen van magazijn Gent-zeehaven te ondersteunen.

Dit in samenwerking met het SAP BCC team, en onder de leiding van 1 business en 1 IT project leider.

Implementatie moet op basis van model of template gerealiseerd worden, met als bedoeling om deze model/template in een latere fase te kunnen :

Uitbreiden en implementeren in centraal magazijn
Implementeren in andere LCI magazijnen
De EWM oplossing die geïmplementeerd zal worden, moet zoveel mogelijk SAP standaard blijven en moet de “best practice” en de principes volgen die beschreven zijn in “ clarification document”
Supply chain omvat productie sites / verdeelcentrum, lokale magazijnen en service points.

Een herstructurering van de supply chain is aan de gang, waar lokale magazijnen door grotere area magazijnen vervangen worden.

Area magazijn Gent-Zeehaven maakt deel uit van de Infabel supply chain.

Dit magazijn wordt herbevoorraad door het centraal magazijn.

Dit magazijn bevoorraadt antenne(s), servicepoint magazijn(en), en technici.

Het magazijn maakt vandaag gebruik van SAP MM/IM modules om zijn voorraad te beheren.

De EWM module moet in bestaande logistieke processen geïntegreerd worden.

Technisch Context van het project:

Ten opzichte van toekomstige migratie van huidige SAP R/3 systeem naar SAP S/4 HANA systeem, is er gekozen om gebruik te maken van een decentraal EWM systeem.

Het volledige EWM landschap (development/acceptance/production) is reeds geïnstalleerd op het IT systeem, en moet voor deze missie gebruikt worden.

Binnen deze missie, zal het SAP R/3 landschap aan het EWM systeem aangekoppeld moeten worden

(Dit in samenwerking met het SAP architectuur team).

SAP modules TM & APO zijn niet geïnstalleerd op R/3 system.

Responsibilites:

De objectieven van het project zijn :

Optimalisatie van opslagruimte
Optimalisatie magazijnoperaties (optimalisatie picking routes, …)
Taak gestuurd systeem
Eenvoudig en “user-friendly” systeem voor de eindgebruiker (opleiding van nieuwe magazijnier mag niet langer dan 2 uren duren om operationeel te zijn met uitvoering van de dagelijkse taken)
Eenvoudig en “user-friendly” systeem voor magazijnverantwoordelijk (verantwoordelijk zou op een eenvoudige manier de uitvoering van magazijn operaties kunnen volgen, rapporteren, … )
Best practices zoveel mogelijk volgen tijdens implementatie
Systeem die evolutief kan zijn (toekomstige integratie met automatisch magazijn, IOT, RFID, …)

Scope:

Deze missie bestaat uit 2 fasen :

Opbouwen van model / template
Implementatie & support in magazijn Gent-Zeehaven
Op basis van validatie fase 1, zal er beslist worden om verder te gaan met fase 2 of niet.

Fase 1 : opbouwen van een model / template

Een model / template moet opgebouwd worden in het EWM development systeem.

De magazijnstructuur van magazijn Gent-Zeehaven moet aangemaakt worden, en onderstaande processen moeten ondersteund worden.

Model / template wordt met ontwikkelingen opgebouwd.

Model / template moet opgebouwd worden op basis van document “ clarification document"

Op voorwaarde van goedkeuring door de klant kunnen afwijkingen in het model t.o.v het “clarification document” toegelaten worden.

Afwijkingen kunnen worden toegelaten als bvb een nieuwe technologie (bvb IoT) gebruikt wordt die een echte meerwaarde kan bieden.

In dit geval, als er bijkomende programmatuur vereist is, die door de leverancier geleverd zou worden, zijn dan de onderstaande voorwaarde van toepassing :

De software moet evolutief kunnen zijn
De software wordt eigendom van de klant, en kan achteraf door de klant aangepast worden om zijn eigen behoeften te kunnen dekken
Kennisoverdracht naar de klant ontwikkeling dienst moet uitgevoerd worden
Hieronder staat een niet-exhaustieve samenvatting van de logistiek processen die onderwerp uitmaken van deze opdracht.

Voor de volledige omschrijving, verwijzen wij naar het “ clarification document”. Deze kan opgevraagd worden bij het contactpersoon (zie hierna: Informatie sessie).

Inbound process

Onderstaande stromen moeten gedekt worden :

Ontvangst leveringen vanuit centraal magazijn (met stock transport order) : leveringen zijn gelinkt aan een shipment, en verpakt in HU op shipment niveau
Ontvangst leveringen externe leverancier voor lokaal aankopen : Vandaag geen ASN noch HU gegevens beschikbaar, maar kandidaat moet rekening houden dat ASN in de toekomst beschikbaar zullen worden: implementatie met Ariba voorzien omstreeks 2020/2021.
Handling unit moet op basis van packaging specifications bepaald/gemaakt worden

Voor beide stromen, storage type moet zoveel mogelijk automatisch bepaald worden op basis van PACI / HU type.

Slotting proces dient daarvoor gebruik te worden.

Onderstaande processen maken deel uit van ontvangst stroom :

Cross-docking (door het gebruik van “push deployment and pick from goods receipt”)
Deconsolidation / repacking / labelling
Outbound process

Onderstaande stromen moeten gedekt worden :

Afgifte met betrekking tot reservatie (inclusief PM/PS module)
Levering naar Antenne en of service point (SPM) (met transferreservaties)
Levering naar andere LCI (STO / levering)
Onderstaande processen maken deel uit van leverstroom :

Wave picking : op sommige delen van het magazijn, moeten pick locaties herbevoorraad worden, dan kan picking gebeuren
Packing
Staging
Loading
Transportation with shipping cockpit
Internal processen

Onderstaande processen moeten gedekt worden :

Min-max en order related replenishment
Rearrangement (optimalisatie van opslagruimte)
Inventaris (“periodic”, “ad-hoc”, en “low stock check”)
Integratie & interface

Integratie met EH&S module moet voorzien worden (stockage conform veiligheidsregels, afdruk ADR documenten, …)
Integratie met vertical lift (Hänel, Modula, Kardex, …) moet voorzien worden
Integratie met PP module is out of scope van deze missie
Specifiek processen

Kabels & haspels : het picken, knippen, en opvolging van kabels en haspels moet gedekt worden (voorstel : kabels zullen met batch nr beheerd worden, haspels zullen als handling unit verwerkt worden). Specifiek haspels moeten ook als “returnable packaging” beheerd worden.
Materiaal met vervaldatum moet beheerd worden. Een proces moet voorzien worden, om vervallen materiaal automatisch uit voorraad te halen
“Retour” proces : defect of niet gebruikt materiaal moet naar centraal magazijn teruggestuurd worden. Dit proces moet met EWM & ERP gedekt kunnen worden. Defect en “goed” materiaal zijn beheerd met verschillende materiaal nummer wat biedt een extra complexiteit aan als het over materiaal met serienummer gaat.
Opmerking : Waar mogelijk, moet het zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard RF transacties / fiori applicaties om het proces te vereenvoudigen.

Reporting

Magazijnverantwoordelijke moet een duidelijk zicht kunnen hebben over magazijnoperaties, opslagruimte, voorraad rotatie, …

Fase 2 : Implementatie & support in magazijn Gent Zeehaven

Op voorwaarde dat model/template goedgekeurd is (zie deliverables), zullen de EWM processen in Gent Zeehaven geïmplementeerd worden in productie omgeving.

Daarvoor moet de onderstaande voorzien worden :

Go-live EWM processen te verzekeren in magazijn Gent Zeehaven
3 maanden On-site support 08:00 – 16:00 in de Nederlandse taal in Gent-Zeehaven
7 maanden remote support 08:00 – 16:00 in de Nederlandse taal.
Business critical problemen moeten binnen de 4 uren opgelost worden
Niet business critical problemen moeten binnen de 2 dagen opgelost worden

Verantwoordelijkheden

De leverancier is verantwoordelijk voor de implementatie van de EWM oplossing inclusief:
Customizing in EWM landschape
Het aanmaken FSP (functional specification, indien ontwikkelingen zijn vereist)
Unit & acceptatie testen
Configuratie nodige materiaal (RF scanners, …) exclusief PC
Het aanmaken van documentatie (inclusief opleidingsmateriaal voor eindgebruikers bvb e-learning in samenwerking met de klant academy)
Opleiding naar key-users en eind gebruiker
Cut-over, plan van aanpak, go-live en support
Systeem sizing & stress testen moeten door de leverancier uitgevoerd worden in coördinatie/ met behulp van het SAP architecture team
Het SAP BCC team is verantwoordelijk om customizing uit te voeren in SAP R/3 systeem, en op tijd te leveren. Dit op basis van planning op voorhand opgesteld en goedgekeurd door beide partijen.
Het SAP BCC team is verantwoordelijk voor het beheer van de autorisaties in EWM & R/3
Het SAP ESS team is verantwoordelijk voor ontwikkeling uit te voeren in beide EWM & R/3 systemen, en op tijd te leveren. Dit op basis van planning op voorhand opgesteld en goedgekeurd door beide partijen.
De klant is verantwoordelijk voor aankoop van nodige materiaal (PC, RF scanners, …)

Delivrables:

Fase 1 : opbouwen van het model – taken

· Customizing EWM systeem (inclusief link met R/3 systeem)
· Aanmaken van functionele specificaties (indien ontwikkelingen zijn vereist)
· Unit testing
· Validatie testen (milestone): tijdens deze sessie zal het model geëvalueerd worden op basis van scenario beschreven in document “demoscenario WMS_190329_v1.2_BC”. Deze kan opgevraagd worden bij het contactpersoon (zie hierboven: Informatiesessie).
Op basis van resultaten van deze validatie sessie, zal er beslist worden om verder te gaan met fase 2 of niet.

De klant behoudt zich het recht voor om de 2e fase niet toe te kennen aan de leverancier.

Fase 1 opbouwen van het model – deliverables

· EWM Customizing en gerelateerd documentatie
· Functionele specificities

Fase 2 : Implementatie & support in magazijn Gent-Zeehaven – taken

· Analyse, voorstel nodige materiaal, en configuratie (RF scanners, tablets, …)
· Planning & cut-over plan & plan van aanpak opstellen
· Training aan key-users & eindgebruiker geven
· Conversie / upload gegevens
· Go-live
· Support & kennisoverdracht naar SAP BCC team
Fase 2 : Implementatie & support in magazijn Gent Zeehaven – deliverables

· Planning
· Cut-over plan
· Trainingsmateriaal
· Technische en functionele documentatie
· Post go-live reporting van issues

Technical skills:

Opzet van EWM processen (bouwen van het model)

Documentatie & opleiding

Support
Expertise met het product (SAP EWM) & investering in « Know-how »
Kandidaat is erkend SAP partner (Open – 25%)

Kandidaat is erkend SAP partner (Silver – 50%)

Kandidaat is erkend SAP partner (Gold – 75%)

Kandidaat is erkend SAP partner (Platinum – 100%)

Voorstel van de kandidaat

- Visie / aanpak over hoe het EWM module te integreren in huidige landschap / processen en de voorziene impact op processen, master data, …

- Visie / aanpak over change management & begeleiding van personeel in Gent

- Visie / aanpak over « user-friendliness » van het systeem (in welke maat zou de kandidaat het EWM module implementeren zo dat het systeem zo gebruikersvriendelijk mogelijk wordt)

- Visie / aanpak over integratie van nieuwe technologieën met als bedoeling om administratieve werklast te verminderen

Contact person:

Contact name: Eli Decadt