BRCE17305

Operations/Support Engineer

Location

Brussels

Category:

IT Infrastructure/support

Project description:

Binnen de afdeling “Application Services Back-End” is men op zoek naar een collega ter vervolleding van het “Pay, Invest and functions”-team.

Het “Pay, Invest and functions”-team verzorgt 2de lijn IT-ondersteuning voor kritische backend toepassingen binnen hun portefeuille, dit zowel in de QA als de Productie omgeving. Men begeleidt tevens de IT domeinen bij het operationeel maken van nieuw te installeren toepassingen. Dit houdt tevens in dat er tijdig de nodige operationele documentatie moet worden aangemaakt of worden aangepast, er monitoring van de applicaties dient te worden voorzien, etc.
Men staat in voor contributie en soms voor coördinatie van installaties in QA & Productie.

Hoofdactiviteiten zijn in Brussel, maar samenwerking met buitenlandse partners maakt deel uit van de operationele context.

Responsibilities:

Als Operations/Support Engineer binnen het “Pay, Invest and functions”-team verzorg je in eerste instantie een 2de lijn ondersteuning voor Payment software die beschikbaar gesteld wordt op verschillende platvormen zoals Unix, Windows, Linux en Mainframe.

Je zal ook verantwoordelijk zijn voor Run & Deployment van backend-applicaties in het kader van de betreffende ploeg.

Je staat in voor de installatie, onderhoud en documentatie van Payment software telkens nieuwe releases of nieuwe versies worden aangeleverd.
Op dagelijkse basis ben je verantwoordelijk voor een proactieve monitoring van de beschikbaarheid van deze systemen en je staat in voor het oplossen van technische en business gerelateerde incidenten. Hierbij vorm je de schakel tussen 1ste lijn - ( USC – Control Room ) en 3de lijn support ( Ontwikkelingsteams ).
Je identificeert incidenten die zich herhaaldelijk voordoen, je verleent medewerking aan root cause analyses en je werkt actief mee aan het in productie zetten van de correcties.
Je eerste belangrijke missie zal er in bestaan je in te werken in de materie en de migratie van SWIFT & MTS ( Internationale betalingen ) naar het target Linux platform te begeleiden en te coördineren, dit in nauwe samenwerking met de ontwikkelingsteams van de 3de lijn.

Een goede kennis van en ervaring met het genereren / beheren van geautomatiseerde batchworkloads in een multiplatform-context is een basisvereiste voor deze vacature.
Bovendien moet je beschikken over sterke technologie en kennis van meerdere platforms en goede coördinatie- en communicatievaardigheden:

als Operations Engineer:
1. om ervoor te zorgen dat alle implementaties op schema worden uitgevoerd, volledig worden geïmplementeerd, geïmplementeerd en functioneren in de operationele omgevingen.
2. helpen bij het opstellen van het gedetailleerde runbook door alle belanghebbenden en gerelateerde acties te identificeren
3. om alle technische afhankelijkheden tussen de verschillende componenten te analyseren
4. het CSA-document (Current State Architecture) bijwerken op basis van gedetailleerd technisch ontwerp
5. om alle documentatie voor de ondersteuning bij te werken of aan te maken.

als Incident oplosser (RUN)
6. oplossingen zoeken, adviseren en implementeren om incidenten op te lossen.
7. om de voortgang van de resolutie en de toegepaste oplossingen te documenteren.
8. oorzaak en oplossing van incidenten onderzoeken, analyseren en documenteren
9. evalueren met de ploeg Scrum Master of een incident moet worden geëscaleerd naar de Incident Manager (IMod)

Technical skills:

• Bachelor opleiding in computerwetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
• Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) en hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal.
• Kennis van de infrastructuur platvormen Unix, Linux Wintel en Mainframe.
• Je kan een technische draaiboek analyseren en implementeren binnen een complexe architectuur
• Ervaring met batch workload automation – bij voorkeur Control/M & AutoSys
• Ervaring met de creatie en het onderhoud van scripts op gedistribueerde platvormen & JCL op mainframe.
• Je leert graag nieuwe technologieën aan
• Je hebt ervaring met het implementeren van business toepassingen
• Je beschikt over sterke technologie & multi-platform kennis die toelaat om de afhankelijkheden binnen een IT architectuur te begrijpen
• Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren, bent klant- en resultaatgericht en controleert zelf je voortgang. Je bent gedreven door kwalitatieve dienstverlening
• Je kan goed samenwerken en werkt actief aan ontwikkeling van je kennis en ervaring op het vakgebied.
• Je bent bereid om incidenteel buiten kantoortijden te werken binnen een “On Call” systeem
• Je bent flexibel, proactief en werkt nauwgezet
• ITIL & Agile kennis
• WebSphere ervaring
• Operating system: Aix, Unix, Windows Server, Mainframe
• Database oracle/SQL
• Ervaring met het genereren / beheren van geautomatiseerde batchworkloads in een multiplatform-context (Mainframe, AIX, Linux, Wintel - BMC ControlM & CA Autosys

“Nice to have's"
• Agile ervaringen zijn een pluspunt
• Ervaringen binnen 2de lijn IT support

Contact person:

Contact name: Julien de le Vingne