BRCA16720

Ontwikkelaar .NET (ML)

Location

Brussel

Category:

Development

Project description:

Voldoen aan de vereisten van Ontwikkelaar (ML) en bovendien :
 • Minimaal 3 jaar ervaring in ontwikkeling van op .NET gebaseerde toepassingen
 • De .Net ontwikkelaar ontwikkelt op basis van een functionele analyse (eventueel zelf opgesteld in samenspraak met de eindklant) de toepassingen en/of databanken. Vertrekpunt daarbij is steeds het reeds, binnen ANB, ontwikkelde of gebruikte framework en (ontwikkel)tools. In samenspraak met collega analist-programmeurs worden deze verder ontwikkeld.

Technical skills:

Minstens 5 jaar ervaring met de ontwikkeling van webtoepassingen.
Hierbij dienen volgende zaken goed gekend te zijn:

 • C#
 • JQuery
 • ASP.NET MVC
 • EntityFramework
 • LINQ to SQL


Aanbevolen pluspunt maar niet vereist:

 • ontwikkeling van geoloketten of andere digitale loketten
 • ArcGIS web development
 • ArcGIS web services
 • Geocortex (workflow) development

Vlot zijn in gebruik van code versioning (vb. Subversion) en issue management tools (bijv Jira).
Ervaring met Agile-werking is een duidelijke meerwaarde.

Contact person:

Contact name: Recruitment IT Staffing