BRCA16494

.NET Ontwikkelaar SR

Location

Brussel

Category:

Development

Project description:

De contractant zal ingezet worden op meerdere projecten binnen de ICT afdeling, waarvan de primaire projectassigment het ontwikkelen van backoffice systemen en de verdere ontwikkeling van de eLoketten. Verdere assignments zijn afhankelijk van de behoeften en noden van de klant.

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare opleiding met certificatie of gelijkwaardig door ervaring in programmeertalen en omgevingen zoals .Net (C#), Java/J2EE, PHP, ...
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een standaard programmeertaal in kwestie of 7 jaar ervaring in verwante omgevingen.
 • Ervaring in het maken van technische analyses.
 • Kan een ontwikkelteam leiden en ontwikkelaars coachen.
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
 • Programmatieopdrachten zeer vlot kunnen uitvoeren: coderen, testen en debuggen.
 • Expert, doorgedreven kennis van een of meerdere programmeertalen en omgevingen zoals C#, Java/J2EE, PHP, … inclusief frameworks (bijv. Maven, ...).
 • Expert zijn in gebruik van code versioning (vb. Subversion), testing & code profiling tools, en issue management tools (bijv Jira).
 • Zeer goede kennis Object-oriented analyse & design en UML
 • Gevorderde kennis en toepassing van Agile ontwikkelingsmethodiek, waarbij een leidende rol kan worden opgenomen.
 • Kennis en bij voorkeur ook ervaring met GIS (geografische informatiesystemen) en een library zoals Leaflet of Openlayers voor het maken van mapping software (kaarttoepassingen) in webtoepassingen en/of mobiele apps.

Responsibilites:

 • De senior ontwikkelaar wordt ingezet bij de verdere ontwikkeling en het voorzien van nieuwe formulieren voor het e-loket, ontwikkeling van backoffice systemen en ondersteuning van verschillende bestaande en nieuwe toepassingen binnen.
 • Hij/zij ontwikkelt op basis van een functionele user story (eventueel zelf opgesteld) de toepassing en schrijft de nodige user stories. Ontwikkeling gebeurt steeds in het reeds ontwikkelde framework. In samenspraak met collega analist-programmeurs wordt deze verder ontwikkeld.

Technical skills:

Senior ervaring met de ontwikkeling van webtoepassingen.
Hierbij dienen volgende zaken goed gekend te zijn:

 • C#
 • Angular en/of JQuery
 • ASP.NET MVC
 • EntityFramework
 • LINQ to SQL
 • CSS

Vlot zijn in gebruik van code versioning (vb. Subversion) en issue management tools (Jira). Vlot gebruik van Github
Ervaring met Agile-werking (scrum) is een vereiste.

Contact person:

Contact name: Recruitment IT Staffing