BRD16761

Medior Analist / Tester Functioneel/Technisch SAP MM (MRP) / EWM profiel

Location

Gent Area

Category:

ERP / SAP

Project description:

De roadmap wordt gerealiseerd door 3 programma’s waaronder het ‘Foundations’ programma. Dit programma bevat projecten met als focus een uniforme werking in de domeinen Assets, Klanten en Ondersteunde diensten. Deze uniforme werking zal gerealiseerd worden door gebruik te maken van een nieuw, wendbaar en toekomst gericht ICT platform. De productkeuze voor dit nieuwe ICT platform werd gemaakt via een eerder aankoopdossier. De huidige SAP R/3 systemen zullen hierbij gemigreerd worden naar een SAP S/4HANA omgeving.

Binnen het ‘Foundations’ programma zijn 3 'clusters' gedefinieerd in alignering met de domeinen die ze vertegenwoordigen


Met deze afroep zijn we op zoek naar een profiel binnen de cluster Ondersteunende diensten, Supply Chain.

Met deze afroep zijn we op zoek naar een profiel met een goede SAP EWM/MM/MRP kennis met een sterke affiniteit met testen. Je bezit bovendien goede analytische skills en bent in staat om de nodige linken en verbanden te leggen.

Responsibilites:

Deelname aan het project:
De cluster ondersteunende diensten Supply Chain is binnen logistiek ingedeeld in 3 verschillende (deel)projecten.
Je zal ingezet worden in de verschillende deelprojecten voor de taken die betrekking hebben op het testgebeuren, de migratie en de voorbereiding wat betreft de opleidingen naar de eindgebruikers toe.
Jouw taken bestaan o.a. uit
- het opmaken van de test scenario’s, het voorbereiden en klaar zetten van de test data en het uitvoeren van de verschillende testen (op verschillende omgevingen) zelf.
- helpen met migratie en uploads
- Oplijsten van de transacties : concreet zal de business een aantal rollen definiëren, waarbij moet bepaald en opgelijst worden per rol welke toegangen tot welke transacties hiervoor nodig zijn. De concrete opzet zal dan gebeuren door een ander team.
- Ondersteuning om de opleidingen vorm te geven : voorbereiden opleidingsdata, opleveren van input en documentatie voor de opleidingen, ondersteuning voor de opzet van de opleidingen (bv. e-learning), …
- Afstemmen met de andere projectmedewerkers en de test track lead
- zorgen voor een goede kennisborging en de kennisoverdracht naar collega’s

Technical skills:

De gevraagde vaardigheden zijn :
• Goede kennis van SAP (must) en dit voornamelijk in de modules EWM en MM (met accent op MRP en stock transport order flow)
• Basiskennis van de ABAP programmeertaal en algemene technische SAP kennis (must)
• Ervaring met testen o.a. opstellen van testscenario’s, uitvoeren van testen in een SAP context (must)
• Sterke affiniteit in het voorbereiden en vorm geven van opleidingen is een voordeel
• Kennis van SAP S/4 is een voordeel
• Kennis van Fiori apps is een pluspunt
• Kennis van de tools Confluence en Jira is een voordeel


M.b.t. het testgebeuren worden volgende vereisten gevraagd :
Aantoonbare opleiding met certificatie of gelijkwaardig door ervaring in het testen van grote bedrijfskritische toepassingen - medior 3 jaar
--> hier verwachten we aantoonbare ervaring in het testen in een SAP context
Aantoonbare ervaring met formele testmethoden en technieken
Aantoonbare ervaring in het schrijven van teststrategieën en testscenario's
Aantoonbare ervaring als tester in een Agile/Scrum project
--> binnen het project worden er een aantal Agile/SCRUM technieken gehanteerd, kennis van de tools Confluence en Jira is een voordeel
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Contact person:

Contact name: Eli Decadt