BRH19898

IT Project Manager Infrastructure

Location

Antwerp

Category:

IT Project Management Office (PMO)

Project description:

Als project manager ICT Infrastructuur realiseer je (middel)grote projecten met kritische tijdslijnen van inceptie fase tot en met overdracht naar de lijnorganisatie, binnen afgesproken planning en budget en volgens afgesproken kwaliteitsnormen. Het betreft voornamelijk innovatieve netwerk en infrastructuurprojecten.

Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking met interne opdrachtgevers, gebruikers, technisch architecten, lokale beheerorganisatie, lijnmanagement, externe leveranciers en andere stakeholders voor het behalen en accepteren van de projectdoelen en resultaten. Je beschikt in grote mate over technisch inhoudelijke kennis van verschillende netwerkinfrastructuur technologieën en hebt aantoonbare ervaring met migratie en uitrolprojecten. Je zorgt voor een goede overdracht naar de lijnorganisatie en het borgen van het ICT-beleid en IT architecturen en standaarden binnen de projecten.

Daarnaast werk je dagelijkse met multidisciplinaire teams en rapporteer je aan de manager IT Project Management Office.

Responsibilities:

Oplevering projectplan

 • Analyseren en doorgronden van de business case van de interne klant;
 • Begeleiden, sturen en adviseren van de project inceptie fase;
 • Uitwerken, afstemmen en vaststellen van het projectplan met (interne en externe) stakeholders;
 • Uitwerken Project Brief, Project Initiatie Document en andere project gerelateerde documentatie.

Realisatie projectresultaat

 • Project implementeren volgens het projectmanagement methodologie;
 • Plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project;
 • Functioneel aansturen van projectteams;
 • Bewaken en sturen op werkpakketten en producten;
 • Actief acteren op projectbudget, afwijkingen en potentiele issues en risico’s;
 • Rapporteren van de voortgang aan opdrachtgever en overige stakeholders;
 • Opleveren projectresultaten aan de klant;
 • Organiseren van project gerelateerde meetings en events, maken van notulen en verslagen inclusief die van formele board meetings;
 • Creëren en onderhouden van standaard projectdocumentatie;
 • Pro actief identificeren en acteren op change- en stakeholder management;
 • Voorkomen dat geïdentificeerde risico’s zich voordoen en tijdige escalatie van issues;
 • Continue aandacht voor Quality management
 • Continue aandacht voor bijhouden lessons learned logs;
 • Toepassen configuratie management;
 • Borgen overdracht naar en acceptatie door de lijnorganisatie

Administratieve opvolging van projecten

 • Verantwoordelijk voor alle project artefacten gedurende de levenscyclus van een project;
 • Projectadministratie consequent bijhouden in een project management tool;
 • Borgen transparantie voor opdrachtgevers gedurende de levenscyclus van een project.

Projectstandaarden en methodologie

 • Borgen dat standaarden, processen, procedures, werkinstructies en voorschriften worden opgevolgd binnen de (ICT) business;
 • Actief bijdragen aan het uitbouwen van project management maturiteit, processen en procedures.

Resource planning

 • Het onderhouden van een gedegen administratie van project resources
 • Identificeren van mogelijke resource conflicten

Technical skills:

 • Opleiding: ICT opleiding op tenminste bachelor niveau
 • Aantoonbare ervaring met het leiden van grote projecten;
 • Prince2, PMP of IPMA gecertificeerd (of beheersen projectmethodologie major IT bedrijf);
 • Ervaring in en kennis van (container terminal) logistieke processen is een pre;
 • Bekwaam in werken met MS Office;
 • Bekwaam in werken met PPM toolingon experience with project portfolio management
 • Meertalig (Nederlands en Engels). Andere talen zijn een pre.

Vaardigheden:

 • Efficiënt communiceren op diverse functieniveaus binnen de organisatie;
 • Eigen initiatief kunnen nemen;
 • In teamverband kunnen werken;
 • Efficiënt om kunnen gaan met deadlines en target dates;
 • Goede organisatorische eigenschappen;
 • Flexibele instelling – mogelijkheid om buiten kantooruren om te kunnen werken;
 • Assertief, sterke betrokkenheid en het nemen van ownership;
 • Kunnen werken in een multiculturele omgeving.

Contact person:

Contact name: Reinhardt Haverans