BRCE16464

Information Specialist

Location

Antwerp

Category:

System and Support

Responsibilites:

Het ontwikkelen en onderhouden van dynamische predictieve risico modellen en deze inbedden in de strategische en tactische operaties van het bedrijf.
Het meten en voorspellen van de risico niveaus en versterken van de relatie tussen risico, prijszetting en commerciële strategie.
Het conceptueel uitdenken van predictieve modellen met het oog op de inzetbaarheid binnen de klant en toegevoegde waarde binnen de strategische en tactische processen.
Bouwen en onderhouden van predictieve modellen gebruik makend van zowel robuuste als experimentele technieken.
Documenteren en argumenteren, tegenover de interne en extern stakeholders, van de gemaakte keuzes voor de predictieve modellen en actueel houden van deze modeldocumentatie.
Presentaties en verdediging van de modelkeuzes tijdens interne en externe audits.
Bij het construeren van een PD model zijn de belangrijkste taken:
Construeren modelleringsdataset
Datacontroles en cleansing
Logistic model bouwen met bijbehorende scorecard
Pooling Assessment
Veel aandacht gaat er dus naar data analyses: bekijken ruwe data en constructie van interessante samengestelde variabelen

Technical skills:

Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring en je hebt al een eerste PD model gemaakt zodat je zelfstandig kan functioneren binnen onze afdeling.
Je hebt ervaring met Sas Enterprise Miner en Sas Enterprise Guide
Ervaring in bank- en verzekeringssector is een pluspunt.
We hebben zeer strikte deadlines en aan wettelijke modellen zijn specifieke vereisten verbonden waardoor deze eerste ervaring op PD modellen een zeer groot pluspunt is.

Contact person:

Contact name: Recruitment IT Staffing