BRWI17413

Informatiebeveiliging Business Process Analyst

Location

Merelbeke

Category:

Project description:

Als “Informatiebeveiliging” Business Process Analyst (BPA) zal je werken aan het uitschrijven en optimaliseren van de processen gekoppeld aan de onderliggende disciplines binnen de dienst Informatiebeveiliging die als volgt worden geïdentificeerd:
  • Informatiebeveiliging - Proces gebaseerd op ISO 27001 bestaat maar dient te worden geoptimaliseerd.
  • Privacy – Optimaliseren van het recent uitgeschreven proces gebaseerd op de activiteiten die conform de General Data Protection Regulation (GDPR) moeten worden opgenomen.
  • Cyber Security – Nieuw uit te schrijven proces gebaseerd op de activiteiten die conform de NIS Directive moeten worden opgenomen.
  • Identiteit- & Toegangsbeheer – Nieuw uit te schrijven proces met als doel alle activiteiten rond IAM Security te borgen in een proces.

Responsibilities:

Hiervoor werk je nauw samen met de medewerkers binnen de dienst Informatiebeveiliging alsook enkele business stakeholders en steun je op een gedegen methodologische aanpak inzake procesbeheer, kwaliteit en projectbeheer.
  • Je zorgt voor het analyseren, bepalen en helder documenteren van nieuwe en gewijzigde processen en het initiëren van voorstellen tot verbetering en optimalisatie ervan.
  • Je werkt mee aan het opstellen van alle ondersteunende beleids- en bedrijfsdocumentatie (richtlijnen en regels, instructies, kennisdocumenten, bewustmakingsartikels, …).
  • Je biedt ondersteuning op het vlak van opleiding, communicatie, change en adoptie over de processen doorheen het bedrijf.
  • Je werkt mee aan de opmaak en kwaliteitsbewaking van informatie- en documentatiestromen en werkmiddelen binnen de processen.
  • Je adviseert bij de uitwerking van operationele acties in het kader van de procesopvolging.

Technical skills:

Aantoonbare ervaring als business analist in een gelijkaardige omgeving - medior 3 jaar
Aantoonbare ervaring met ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen (BPM)
Aantoonbare ervaring met Stakeholdermanagement
Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
Goede kennis omtrent informatiebeveiliging en bent vertrouwd met de standaard ISO27001/ISO27002.
Kennis van de General Data Protection Regulation (GDPR).
Kennis van cybersecurity en NIS wetgeving
Kennis/ervaring met Agile/Scrum (pluspunt).
Kennis van (informatie) risicobeheer.
Inzichten in (ICT) architectuur.
Universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring.
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Contact person:

Contact name: Tania De Wit