BRVO18467

Functional Analyst

Category:

IT Analysis

Project description:

De hoofdoelstelling van Terra is een databank uitbouwen die zorgt voor een bundeling van:
- Basisdata van alle gebouwen, infrastructuur en percelen, die door de publieke sector in Vlaanderen worden gebruikt.
- Met energie gerelateerde data uit verschillende bronnen

Responsibilities:

Het Terra-platform is opgezet op Amazon Web Services en maakt gebruik van verschillende PAAS en IAAS oplossingen:
- Data pipeline en EMR voor het inladen en verwerken van gegevens.
- S3 voor het opslaan van bestanden.
- Amazon Redshift als data warehouse.
- Tableau als rapporteringsomgeving.
Voor de invoermodule wordt gebruik gemaakt van AWS Elastic Beanstalk. Dit platform werd gebouwd op .NET Web Api en Angular 8. Het systeem werd gebouwd rond de CQRS en event-sourcing patterns. De onderliggende databank is SQL Server.

Technical skills:

- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of bedrijfseconomische of gelijkwaardig door ervaring.
- Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
- Communicatie- en klantgericht.
- Teamgericht.
- Minimaal 5 jaar ervaring met grote bedrijfskritische toepassingen.
- Kennis en ervaring van data- en procesmodelleringstechnieken en -tools.
- taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
- Kennis van project- en ontwikkelmethodieken.
- Goede kennis van requirement analyse & design concepten voor OO, multi-tier en web-enabled, en/of UML omgevingen.
- Opsporen, analyseren & definiëren van requirements
- Klasseren van requirements
- Bepalen van impact van requirements
- Vertalen van requirements naar systeemmodellen en/of applicatie specificaties
- Ontwikkelen van conceptuele modellen
- Valideren van requirements
- Hertekenen van nieuwe business processen door kennis het klant's toepassingdomein, strategieën en doelen
- Optimaliseer workflows
- Analyseer de impact van standaarden voor continue verbetering
- Opportuniteiten voor process re-engineering zien en uitwerken

Soft skills:

Contact person:

Contact name: Yves De Vocht