BRL17618

Full-stack .NET ontwikkelaar met affiniteit voor front-end

Location

Gent

Category:

IT Development

Project description:

Onze klant is op zoek naar versterking van het .NET team voor de verdere ontwikkeling van een online platform.
Als .NET ontwikkelaar versterk je het bestaande agile scrum team en sta je voornamelijk in voor de technische implementatie van user stories.
Je werkt zowel in de backend als de frontend maar beschikt over de nodige affiniteit met frontend werk.

Binnen het projectteam wordt een Agile SCRUM methodologie gehanteerd. Als ontwikkelaar werk je dan ook nauw samen met de andere leden van het multidisciplinaire team. Je neemt actief deel aan de SCRUM meetings en werkt samen met de andere teamleden proactief mee aan het behalen van de sprint.
Je neemt actief deel aan de SCRUM meetings en werkt samen met de andere teamleden proactief mee aan het behalen van de sprint.
Het takenpakket omhelst voornamelijk de technische uitwerking van nieuwe functionaliteiten, het fixen van bugs, het oplossen van eventuele operationele issues, maar ook inhoudelijke ondersteuning bij de uitwerking van de te ontwikkelen user stories.
Je rapporteert aan de lead developer en de projectmanager van het team.

Technologieën :
• .NET Core / .NET Framework / C#
• ASP.NET Web API en REST
• Service Bus for Windows Server
• Entity Framework
• SQL Server
• IoC containers (Autofac, Castle Windsor, ..)
• Javascript, HTML, css
• Vue.js
• Typescript
• Openlayers

Tools
• Visual Studio / Visual Studio Code
• Azure Devops / GIT (CI, MSBuild, …)

Testing
• Unit testing (MSTest, NUnit, Moq)
• Integration testing
• Coded UI testing (is een plus)

Clean code
• Inversion of Control, Dependency Injection
• Kennis van design patterns

Responsibilities:

Belangrijkste verantwoordelijkheden

Voorbeeldtaken
• User stories technisch uitwerken en implementeren.
• Schrijven van unit testen en integratietesten.
• Actieve deelname aan daily standup SCRUM meetings.
• Deelname aan backlog refinement sessies.
• Fixen van bugs.
• Voeren van technische discussies met de andere teamleden.

Deliverables
• Goed gestructureerde, onderhoudbare en volledige afgeteste code volgens de gemaakte afspraken.
• Inchecken van code met de benodigde commentaar in Azure Devops.
• Bijwerken van technische en soms ook functionele release notes.
• Uitwerken van technische documentatie.

Technical skills:

- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
- Aantoonbare opleiding met certificatie of gelijkwaardig door ervaring in programmeertalen en omgevingen zoals .Net (C#), Java/J2EE, PHP, ...
- Van 1 tot 3 jaar ervaring in een standaard programmeertaal in kwestie of 3 jaar ervaring in verwante omgevingen.
- kan ook zelfstandig als ontwikkelaar opereren in kleinere ontwikkelopdrachten (alleen of in een beperkt team, onderhoud)
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
- Programmatieopdrachten kunnen uitvoeren: coderen, testen en debuggen. Indien nodig ook volledig zelfstandig (bv. onderhoud).
- Gevorderde kennis van een of meerdere programmeertalen en omgevingen zoals C#, Java/J2EE, PHP, …
- Vlot zijn in gebruik van code versioning (vb. Subversion), testing & code profiling tools, en issue management tools (bijv Jira).
- Kennis Object-oriented analyse & design en UML
- Kennis en toepassing van Agile ontwikkelingsmethodiek

Contact person:

Contact name: Yves De Vocht