BRRO18504

Expert Building Management Systemen

Location

Brussels

Category:

Engineering

Responsibilities:

▪ Evalueren van de omgeving om upgrades, wijzigingen & uitbreidingen te definiëren en verbetervoorstellen naar voren te brengen.
▪ Uitvoeren van haalbaarheidsstudies en evalueren van verschillende soft- en hardware oplossingen die tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de infrastructuur zodat het management de meest optimale oplossing kan kiezen.
▪ Informeren, begeleiden van gebruikers om er voor te zorgen dat de systemen optimaal & efficiënt gebruikt worden
▪ Opstellen van technisch design in lijn met specifieke architecturen vereisten. Uitvoeren van wijzigingen, upgrades en uitbreidingen aan soft - & hardware om steeds te beschikken over technieken & mogelijkheden die het best aansluiten bij de gebruikersbehoeften, om nieuwe projecten te realiseren of bestaande systemen uit te breiden.
▪ Leveren van de nodige ondersteuning en bieden van onderhoud op de B-IT infrastructuur conform de ITIL methodologie
▪ Deelname aan ‘On call’: teneinde een optimale beschikbaarheid te kunnen garanderen.

▪ Geven van technisch advies en informatie aan interne & externe klanten om hen toe te laten een correcte inschatting te maken van de technische mogelijkheden en beperkingen en dit op basis van de (B-IT) gebruikte technologie stack
▪ Kritisch meedenken over mogelijke verbetering in procedures & werkwijzen binnen projecten en binnen de eigen afdeling

▪ Actief op peil houden van eigen kennis en uitwisselen van deze kennis en ervaring binnen het eigen vakgebied (technisch) naar de andere collega’s
▪ Uitbreiden & up to date houden van de beschikbare documentatie

Technical skills:

▪ Vloeiend gesproken Nederlands, Frans, Engels; Frans of Nederlands vloeiend schriftelijk

▪ Microsoft Infrastructuur Stack (OS, virtualisatie & management toolset),
▪ Network: Basiskennis TCP/IP, routing, VLAN, Loadbalancing (geen beheer)
▪ Databases : MS-SQL, Oracle en MySQL

▪ Service Management (ITIL minded)
▪ BMS systemen
▪ Basis security hardware
▪ Security protocollen

▪ Analyseren: Maakt complexe en diepgaande analyses
▪ Oordeel vormen: Neemt een degelijk standpunt in op basis van feiten, veronderstellingen en/of verbanden die soms niet evident zijn
▪ Communiceren: Communiceert vlot en geeft aandacht aan de ontvanger van de boodschap
▪ Conflicten hanteren: Kan omgaan met een conflict waarbij hij zelf betrokken is
▪ Nauwkeurig werken: Rigoureus en nauwkeurig zijn, zaken tot in de details uitwerken en correct uitvoeren

▪ Verantwoordelijkheid opnemen: handelt binnen de eigen bevoegdheid en met respect voor de procedures
▪ Werken in alle openheid: houdt rekening met de andere teamleden
▪ Geëngageerd zijn: Afspraken nakomen, handelen binnen de bedrijfspolicy en fierheid tonen tegenover het eigen werk en de organisatie
▪ Focussen op de klant: reageert correct en adequaat op vragen van klanten

Contact person:

Contact name: Yves De Vocht