BRCA00016

Enterprise Architect - Team Coach en Project Manager

Location

Vlaanderen of Brussel

Category:

Architecture

Project description:

Digital Transformation Officer met 2 voudige opdracht:
Inhouse ICT Enterprise architect consultancy en project management diensten ter voorbereiding van een Digitaal Open Science Platform.
1. Het identificeren als ICT Enterprise architect van functionele en technische behoeften, het opzetten van de nodige architectuur voor het DOSP met de onderliggende bouwstenen en systematiek voor het geheel.
2. Het begeleiden als ICT project manager van het digitaal transformatieproces aan de zijde van de opdrachtgever en haar entiteiten en opvolgen/controleren van de technische uitvoering van het DOSP door een aan te zoeken andere externe ICT-leverancier.

Responsibilites:

Enterprise Architect - Team Coach en Project Manager
1. De Digital Transformation Officer zal de nodige enterprise architectuur business analyses uitvoeren.
Hij/zij is als Enterprise Architect verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitwerking van gedetailleerde definitie studies en/of analyses (bv. opmaak functionele analyse/behoeften studies, test- en opleveringscriteria, planning) van(nieuwe) BPR- en ICT-projecten in het kader van de dienstverlening, in het bijzonder het Digitaal Open Science Platform (DOSP) waarvan de technische ontwikkeling (vnl. softwarematig platform), configuratie en implementatie door een andere ICT-dienstenleverancier in het kader van een aparte overheidsaanbesteding(administratief proces: najaar 2019) uitgevoerd zal worden.
Hierbij dient aandacht geschonken aan het uittekenen van diverse scenario’s voor implementatie en/of migratie van systemen, met in kaart brengen van kosten, planning, vereisten, kennis, enz. Hij/zij ondersteunt de uitvoering en de validatie ervan.
2. De Digital Transformation Officer zal in zijn rol van ICT project manager ook als motivator en team coach een projectgroep begeleiden en sturen, of optreden als projectleider.
Hij begeleidt het digitaal transformatieproces en verdedigt daarbij de gemeenschappelijke belangen van de opdrachtgever en haar entiteiten.
Hij/zij brengt de projectobjectieven met de resource objectieven in balans en stuurt de werkgroep DOSP zo aan dat andere ICT-dienstenleverancier de vooropgestelde deliverables conform afspraak en kwaliteitsnorm opleveren.
Hij/zij zal participeren aan de stuurgroep van het project van de opdrachtgever en aanbevelingen formuleren m.b.t. de juiste strategische keuzes op inhoudelijk en technisch vlak i.v.m. boven vernoemde projecten.

Technical skills:

- Licentiaat/masterniveau met minimaal 6 jaar praktische ervaring in enterprise analyses.
- BPM en BPR methodologie
- Project en change management methodologie
- Kosten/baten analyses
- Globaal goede kennis en overzicht van ICT-technologie en de nieuwe ICT-trends
- ICT change management
- ICT project management
- ICT-budgetbeheer
- Aantoonbare coaching en kennisoverdracht skills
- Kwaliteitszorg
- Opstellen van ICT-project documentatie

Contact person:

Contact name: David Van Hooydonck

Brainbridge uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.
Close