BRWI17599

Enterprise Architect

Location

Gent

Category:

IT Architecture

Project description:

Onze klant heeft de uitdaging om simultaan een fusie van twee bedrijven te realiseren én te groeien als multi-utility bedrijf in een snel evoluerende, digitale wereld waar de klant centraal staat.
Als bedrijfsarchitecten vertalen wij deze uitdaging naar coherente bedrijfsverandering aan de hand van architectuurplannen en acties, die we samen met onze interne stakeholders opvolgen tot realisatie. We steunen daarbij op een bedrijfsbreed zicht van bestaande structuren en die we stapsgewijs aanpassen in functie van de gekozen strategie, rekening houdend met innovatie, externe evoluties en de noden van de klant.

In deze context wordt een bedrijfsarchitect gezocht, die meewerkt aan het doorvertalen van de strategie in een, kostefficiënte, klantgerichte multi-utility bedrijfsarchitectuur. We doen dit door de grote lijnen uit te tekenen van de inrichting van capabilities aan de hand van processen, informatie, organisatie en applicaties.

We brengen in kaart welke impact strategische beslissingen zullen hebben op de bestaande architecturen, detecteren kritische afhankelijkheden, bepalen mogelijke scenario’s en formuleren aanbevelingen omtrent scope en aanpak (architectuur roadmap).
We volgen de realisatie van de uitgetekende architectuur van dichtbij op, en sturen bij waar nodig, vanuit een interdisciplinaire approach.

Om onze architectuuranalyses uit te voeren, vertrekken we van onze capability map. De focus van de job ligt hoofdzakelijk op business architectuur , meer bepaald de processen, informatie en organisatie en op het beheren van de algemene complexiteit van de architecturen. Er wordt hierin nauw samengewerkt met collega bedrijfsarchitecten.

Responsibilities:

Enterprise Architecture (met nadruk op de business architectuur :
* business capability modelling & analyse (proces, organisatie, informatie/data) en samenwerking met IT architectuur rond IT applicaties
• Project management
• Organisatie change-management
• Impact analyses
• Management van afhankelijkheden en prioriteiten
• Architecture roadmapping
• Communiceren en presenteren van EA roadmaps
• Interactie met veel partijen binnen business / IT / project enerzijds en management/directie anderzijds
• Kennis van de utilities markt; meer specifiek van asset management en netuitbating
• Kennis van proces frameworks
• Business case analyseTechnical skills:

Aantoonbare ervaring als Enterprise Architect - medior 3 jaar
Aantoonbare ervaring met Business Enterprise Architecture
Aantoonbare ervaring met faciliteren van een architectuuropbouw
Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement

De bedrijfsarchitect zal een rol opnemen binnen de dienst Bedrijfsarchitectuur en zal nauw samenwerken met een team van bedrijfsarchitecten, analisten, IT architecten en project medewerkers.
Kandidaat is beschikbaar voor interviews in de week van 18 mei 2020.

Contact person:

Contact name: Tania De Wit