BRH19129

DevSecOps Springboot & ReactJS

Location

Mechelen

Category:

IT Development

Project description:

We zijn op zoek naar een senior full stack developer die ReactJS + Springboot in de vingers heeft. Het hoofddoel van
deze opdracht is de digitale sales applicaties uit te bouwen door mee te ontwikkelen aan features, verbeteringen aan het platform aan te brengen en mee de application in run mode te ondersteunen. Je bent teamlid en werkt fulltime in het agile
Betalende Klant. We dragen een "You Build It You Run It mentaliteit uit.
Je hebt dus ervaring om een cloud native infrastructure op te zetten en te configureren.

CI/CD zijn geen holle woorden en je kan aantonen dat je ervaring hebt in het beheren van een applicatie landschap.
Gezien dat je in een B2C sales context zult werken zijn configuraties op netwerken, security en schaling geen
onbekende.

Responsibilities:

Je kunt de impact van design keuzes duidelijk kaderen en probeert steeds binnen de beperkingen van tijd, budget, kennis
de juiste fit te designen.
Je bent pragmatisch genoeg om te snappen dat technologie een middel is om business value te brengen maar geen doel
op zich.
Je kunt balanceren tussen technische maturiteit en business value.
Je bent iemand die initiatief neemt en ownership uitstraalt. Je hebt een gefundeerde mening en durft constructief te
challengen.
Je durft keuzes te maken en advies te geven op technologie met duidelijke pro en cons.
Gezien je niet enkel verantwoordelijk bent voor de Build fase zorg je voor voldoende maturiteit naar een low maintenance
platform en stabiele run fase.
Onze klant heeft een strategie van PAAS waar mogelijk om operationele risicos en slas te garanderen. We zijn een 24/7
business.
Je kunt ook goed samenwerken met mensen met diverse achtergronden en kennisdomeinen.
Je kunt ook duidelijk en transparant communiceren naar stakeholders zoals architectuur, infrastructuur, security.
Je kunt binnen het team sturing geven door een leading by example mentaliteit.
Je bent geen persoon met dogmas of sterke hiërarchisch drive.
Je kunt het beste uit elke developer halen door constructieve feedback, peer reviews, coaching & paired programming.

• Opzetten van een nieuw webplatform met inkoppeling van services
• Ontkoppelingen van front end en cms / backend en meer evolueren naar microservices, headless cms en API mgmt
• Uitbouwen van mobile friendly e-care / e-sales portalen
• B2B sales en care portaal voor bedrijven, onderwijs en ocmw
• Seamless payments solutions
• Opbouwen en exploiteren van de customer intelligence in customer experiences (consuming intel, ingestion van data)
• Industrialiseren van mass personalization
• Verbeteringen in uptime en robuustheid van de channels
• Exposen van services zoals tickets en service via open data ecosysteem

Technical skills:

• Aantoonbare ervaring als web developer in een B2C domein voor web en app technologieën in ReactJS + Springboot
is een must.
• Hybrid cloud/on premise infrastructuur ervaring is een must. Azure ervaring optioneel. Je kunt hier praktische ervaring
voorleggen in het mee opzetten en uitrollen van een oplossing (configuratie en monitoring activiteiten). Minstens moet
hier een stuk application runtime omgeving en dblayer bijzitten aangevuld met networking, security, apim of appgateway.
• Je kunt werkende spikes opzetten van de beoogde componenten om vroeg risico te reduceren
• Schaling: loadbalancers, caching van static en dynamic content, quality of service, horizontal scaling, vertical scaling,
dynamic scaling zijn geen theoretische concepten maar je kunt hier al praktijk ervaring voorleggen
• Security: Oath2, openIdconnect, SSL encryptie en decryptie en certificate life cycle, tokens, claims, encryptie hashing in
transit and at rest, private public keys zijn geen theoretische concepten maar je kunt hier al praktijk ervaring voorleggen
• Je bent iemand die graag echt solutions bouwt en code schrijft. Je werkt in het dev team en bent geen architect of tech
lead. Je geeft sturing in het team met je ervaring net zoals de andere developers dit ook naar jou doen.
• Je hebt ervaring in het bouwen van performante, schaalbare en betrouwbare web app oplossingen en je hebt focus op
kwaliteit (unit testing, sonar, peer reviews, ci/cd etc) en draagt een can do mentaliteit uit.

Contact person:

Contact name: Yves De Vocht