BRH18532

DevOps engineer

Location

Mechelen

Category:

IT Other

Project description:

We zijn voor onze feature teams op zoek naar een ervaren DevOps implementator met affiniteit voor Websphere en Jython om onze transitie naar een DevOps gerichte onderneming te helpen waar maken. We vragen je om onze ontwikkelteams intensief te ondersteunen in het realiseren van onze DevOps strategie.

Eerste te nemen horde in deze strategie is deployment en release van de huidige applicaties door de ontwikkelteams te laten uitvoeren. Hiervoor voorzien we:
• ingebruikname van deployment scripting (Jython) om onze Websphere applicaties op een eenvormige wijze te deployen naar test-, acceptatie- en productie-omgeving
• nieuw opzetten van onze test Websphere-omgeving in aansluiting naar de acceptatie-omgeving, opdat de huidige manuele hand over tussen dev en ops geautomatiseerd kan verlopen

Aansluitend neem je deel aan het DevOps-overleg binnen IT om next steps in onze strategie te bespreken en effectief te realiseren. Een ander belangrijk luik dat momenteel in onderzoeksfase is, is de transformatie naar een Container Platform om later dit jaar over te gaan op refactoring en containerizing van onze applicaties.

Technical skills:

- 5 jaar relevante ervaring en operationele kennis van Websphere technologieën: Webspere ND Application Server 8.5.5+, scripting in Jython, IBM http server, Websphere plugin
- relevante en operationele ervaring met Microsoft technologieën: IIS (6.0+), Windows platformen (2008 – 2016)
- kennis van TCP/IP, DNS, Netwerken
- Ervaring in Container Platforms, Docker, Kubernetes
- Kennis van Microservice Architectures
- Ervaring in het realiseren van Continuous Delivery in vooruitzicht naar Continuous Deployment
- Ervaring in Monitoring en Metrics Solutions

Contact person:

Contact name: Ellen Luckx