BRH18523

Deputy Project leader

Location

Brussels

Category:

SAP

Project description:

De implementatie van globale purchasing oplossing zal gebeuren onder projectleiding van een externe firma. Deze globale purchasing oplossing behelst volgende onderdelen:

 • Ariba (sourcing / SLP / contracts): implementatie door de externe firma
 • Cockpit / rapportering : interne implementatie
 • SLA: interne implementatie
 • Change management onder begeleiding van de externe firma

Deze verschillende onderdelen worden gecoördineerd door een projectleider. Objectief van deze missie is assistentie aan te bieden aan deze projectleider en de algemene projectopvolging in goede banen te leiden.

Responsibilities:

 • Het plannen van het project in tijd, materiaal en werknemers, rapporterend aan de projectleider
 • Assisteren van de projectleider in coördinatie van de verschillende deelprojecten
 • Bewaken van de scope en timeline van het project. Deze dient ook op weekniveau gedetailleerd en gecommuniceerd te worden naar de projectleider
 • Het identificeren, rapporteren, bewaken en escaleren van risico’s en problemen tijdens het project naar de projectleider
 • Communicatie en overleg naar de BCC’s inzake probleemopvolging

Op basis van workshops voor de haalbaarheidsstudie is men tot het besluit gekomen dat het aangeraden is volgende Ariba modules te implementeren om te voldoen aan de behoeften van de klant:

 • Supplier Lifecycle & Performance;
 • Sourcing ;
 • Contract Management ;
 • Commerce Automation ;
 • Guided-Buying.

Deze modules moeten “geïnterfaced” worden met het bestaande SAP backend systeem.

De implementator schrijft de blueprint, dit in nauw overleg met de projectleider. Het is taak van de projectleider om een haalbare en realistische fasering en scope uit te werken met de stakeholders en deze te laten valideren.

Contextuele elementen:

Elke aankoop bij onze klant is onderworpen aan de wet van de overheidsopdrachten. Deze juridische aspecten worden vertaald in een reeks van maatregelen en interne procedures die ondersteund dienen te worden door onze tools (SAP, Ariba, …)

Onze klant organiseert momenteel zijn aankopen volgens 3 categorieën:

 • “Leveringen” voor voorraad en niet-voorraad artikelen, gebruik van catalogie
 • “Diensten” voor de opvolging van geleverde diensten
 • “Werken” prestaties in het kader van het onderhoud en constructie van spoorweginfrastructuur

Aankopen gebeuren zowel op lokaal als op centraal niveau

Delivrables:

 • Rapportering naar projectleider
 • Opvolgmeetings inleggen met de BCC’s
 • Meetingverslagen (nl en/of fr)

Technical skills:

 • Heeft ervaring in een aankoop-omgeving
 • met leiding van complexe projecten in ICT / SAP- omgeving
 • rapporteert aan Project leider
 • Aanspreekpunt voor business alsook intern BCC.
 • kennis van Cloud-oplossingen
 • Kennis van Ariba modules is een meerwaarde
 • Heeft kennis van Nederlandse en Franse taal

Contact person:

Contact name: Eli Decadt