BRBE16299

Data cable project manager

Location

Zaventem

Category:

Management and Business Consulting

Project description:

Deze rol situeert zich binnen het departement van industrial technics en in deze functie zal je rapporteren aan de head of Industrial Technics.

Doel: Het leiden van het Network Infrastructure team, het managen van data cable & network projecten (als dan niet als deel van andere projecten) en het beheren van alle technische lokalen voor data & networks zodanig dat de volledige data cabling en network infrastructuur van de luchthaven 24/07 beschikbaar is met de gewenste functionaliteit, aan de gewenste kwaliteit en binnen de voorziene termijn en budget om op die manier steeds een optimale operationaliteit, comfort, conformiteit en duurzaamheid te garanderen.

Responsibilites:

- De leiding van de dienst ‘DataCable management’: coachen en aansturen van medewerkers, het managen
van de processen en de kwaliteit van de dienstverlening.
- Eindverantwoordelijkheid rond de compliance en continuiteit van kritische data en netwerk lokalen.
- Project management:
Het beheren van data & network projecten en/of het luik data & network in groteren projecten zodanig dat de databekabeling & netwerk infrastructuur op de luchthaven op een duurzame manier wordt beheerd.
De kritische lokalen geïdentificeerd zijn en voorzien van de nodige redundanties en beveiligingen.
De capaciteit van de bekabeling afgestemd is op de vraag en ontwikkelingsplannen op het luchthaven terrein.
De dataverbindingen voor onze interne en externe klanten worden gerealiseerd en beheerd met de vereiste kwaliteit en garanties.
De technische installaties en de ICT services die gebruik maken van de datakabels en de dataverbindingen kunnen gegarandeerd worden.
De ‘databekabeling’ projecten gerealiseerd worden met de gewenste functionaliteit, aan de gewenste kwaliteit en binnen de voorziene termijn en budget.
- Het uitbouwen en bewaken van een visie op een duurzaam beheer van de kabels en de dataverbindingen,
het nemen van de nodige acties om dit doel te bereiken
- Het leiden van periodieke overlegmeetings met interne en externe partners: ICT/Networks, FMIS/GIS;
Belgocontrol, contractors en derden die in BAC datarooms gehost worden.
- Het aansturen van contractors: aanbestedingen, onderhandelingen, zorgen voor de opvolging van SLA’s,
bijsturen van de kwaliteit en de processen.
- Financieel beheer: operationeel budget, investeringsbudget, project budgetten.

Technical skills:

  • Ingenieursdiploma bij voorkeur richting elektronica
  • Technische ervaring i.v.m. databekabeling: optische vezels, gestructureerde bekabeling - gedegen ervaring van telecommunicatie en informaticanetwerken
  • Kennis van normen en reglementering
  • Aantoonbare ervaring als projectleider in een technische omgeving
  • Aantoonbare ervaring als people manager

Contact person:

Contact name: Jasper van Beek