BRWI17041

Data architect / Migratie Analist

Location

Merelbeke, Brussel en Hasselt

Category:

Architecture

Project description:

 • Ondersteunen in het opmaken en uitwerken van informatie- en datamodellen van bestaande en nieuwe initiatieven
 • Projecten inzicht geven in de context van data
 • Adviseren in data modeling
 • Het in kaart brengen van de behoeften m.b.t. data migratie (in de ruime zin van het woord, incl. data profiling / assessment,- cleaning, -enrichment...)
 • Analyse van de te gebruiken bronsystemen
 • Identificeren, initiëren en opvolgen van eventuele cleaning acties die daaruit voortvloeien
 • Opzetten van een teststrategie om overkoepelend de datakwaliteit en dataconsistentie doorheen alle stappen van het migratieproces te gaan borgen
 • Opzetten en uitvoeren van data consistentie checks
 • Uitwerken van een plan van aanpak rond uitvalbehandeling
 • Uitvoeren, analyseren en opvolgen van migratieproefruns
 • Opzetten van een transparant en duidelijk rapporteringsdashboard voor data migratie kwaliteit
 • Opzetten van kwaliteitsmeetpunten i.f.v. go-live
 • Opzetten van datachecks tussen de back-end applicatie en CMS

Responsibilities:

 • Degelijke kennis en vooral praktijkervaring van methodologieën voor data profiling/assessment, data cleaning/enrichment, mapping, ETL… en van controlemechanismes rond het borgen van de kwaliteit doorheen het migratieproces
 • Kennis binnen de vrije marktwerking
 • Aantoonbare ervaring in het opzetten van de datamigratiekettingen
 • Je hebt kennis van business requirement analyse, functionele analyse, procesbeheer en projectbeheer
 • SQL kennis is een noodzaak (MS en Oracle)
 • Ervaring met het implementeren van een data migratie service
 • Ervaring met het uitvoeren van dataconsistentiechecks
 • Ervaring met één of meerdere datamigratieprojecten in een uitvoerende rol, zodat de kandidaat aan den lijve de typische uitdagingen van dergelijk werk ondervonden heeft

Technical skills:

 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring binnen de vrije marktwerking
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het werken binnen projecten als data-analyse of migratie expert
 • Je bent flexibel, proactief, ondernemend, resultaat- en klantgericht
 • Aantoonbare ervaring als data architect in meerdere projecten met complexe data architectuur problematiek
 • Aantoonbare ervaring in het vertalen van conceptuele informatiemodellen naar logische data modellen
 • Aantoonbare ervaring als Data Architect in een gelijkaardige omgeving
 • Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Contact person: