BRCE16824

CIO

Location

Brussels

Category:

Management and Business Consulting

Project description:

Onze organisatie

De klant zorgt niet alleen voor de correcte en stipte uitbetaling van het groeipakket aan de gezinnen, maar informeert hen ook proactief over alle mogelijkheden die er zijn om hun kinderen alle kansen te geven. Die maatschappelijke rol willen we heel bewust voor alle gezinnen in België opnemen, want elk kind verdient geluk!

Responsibilites:

Functie

Als CIO van de klant ben je verantwoordelijk voor het strategische en operationele ICT beleid. Je begeleidt de klant naar een doorgedreven digitalisering en meer geautomatiseerde processen, altijd met de klant voor ogen. In die rol werk je nauw samen met je collega directeurs om de interne en externe dienstverlening vanuit een ICT perspectief te optimaliseren.

Je bent lid van het directiecomité en rapporteert aan de CEO.

Je hebt een duidelijke visie op het belang van technologische innovatie en bent op de hoogte van de nieuwste trends zoals o.a. AI. Hierdoor lever je een fundamentele bijdrage aan het beleid en de strategie van de klant om een optimale service te leveren aan de klanten.

Taakbeschrijving

  • Opmaak van een IT visie en operationele doelstellingen

Vertalen van de doelstellingen naar een IT visie en vervolgens omzetten in een concreet jaarplan voor de IT afdeling

Anticiperen op technologische innovaties

  • Leiding geven en coachen

Leiding geven aan een team van developpers, IT helpdesk/support.

Binnen IT zet je ook een PMO functie op.

Best practices implementeren om de werkprocessen te optimaliseren.

Leertrajecten en trainingen ontwikkelen voor het verbeteren van werknemersvaardigheden.

  • Externe dienstverleners aansturen

Zowel het development als het beheren van de infrastructuur verlopen grotendeels via externe dienstverleners. Het opzetten van relaties met en aansturen van externe dienstverleners vormt dan ook een zeer belangrijk deel van de taken.

  • Bedrijfsarchitectuur

Functionele, applicatieve en technische infrastructurele levels op elkaar afstemmen.

  • Planning, organisatie & budgetbeheer

Planningen maken, projectdoelen verwezenlijken binnen gestelde tijdskaders en budgetten en de voortgang van IT-projecten rapporteren.

Technical skills:

Profiel

  • Klantgericht

Als ondersteunende dienst er voor zorgen dat de noden van de externe en interne klant optimaal worden ingevuld

  • In search of excellence

Probleemgebieden proactief identificeren en strategische oplossingen implementeren

Continue zoektocht naar verbeteringen

  • Samenwerking

Zowel op niveau van de organisatie als van het IT-team de gezamenlijke doelstellingen voorop stellen

  • Efficiëntie en effectiviteit

Financiële (jaar)planning; beheer, rapportage en toewijzing van budgetten

Beheer en optimalisatie van de kwaliteit van development en infrastructuren

  • Communicatie

Door een constructieve en continue dialoog de gezamenlijke doelstellingen behalen. Een goede communicatie is een must.

Je luistert aandachtig, leest tussen de regels door. Je vraagt om input van teamleden en verhoogt werknemersbetrokkenheid.

Ervaring

Meerdere jaren relevante ervaring in een gelijkaardige functie die het meeste van de hierboven beschreven taken omvat.

Contact person:

Contact name: Recruitment IT Staffing