BRWI17628

Business Analist Marktwerking

Location

Gent

Category:

Project description:

In het kader van de uitrol van digitale meters, de oprichting van een Central Market System (CMS) bij Atrias en de introductie van nieuwe marktprocessen werkt de directie Regulering & Strategie aan een projectportefeuille die inhoudelijk en projectmatig ondersteund moet worden. Daartoe werd het programma Slimme Gebruikers opgericht.
De dienst Marktcoördinatie begeleidt de verschillende projecten, neemt een centrale expertiserol op voor raakvlakken met nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen van het wettelijk kader, de businesstransformatie en vormt de brug tussen externe en interne implementaties.

Responsibilities:

Rol:
• Je krijgt een rol als Business Analist binnen één of meerdere projecten binnen het programma Slimme Gebruikers. Je werkt hierbij nauw samen met de andere Business Analisten en projecten binnen het programma
• Je werkt mee aan de projecten in het programma Slimme Gebruikers door het uitbouwen en ter beschikking stellen van expertise, inhoudelijke ondersteuning van de projectleiders, peer review van deliverables…
• Je stelt E2E-testscenario’s op en geeft ondersteuning bij de uitvoering ervan
• Je faciliteert besprekingen tussen proceseigenaars, (S)BPA’s, interne/externe experten door gebruik van best-practice processen en helpt in de change acceptance.
• Je behoudt een overzicht op de onderwerpen die in analyse zijn en houdt rekening met veranderende prioriteiten. Je communiceert hierover op een transparante manier naar het team en naar je stakeholders• Je zorgt voor de ontwikkeling van overkoepelend communicatie- en opleidingsmateriaal
• Je bereidt mee interne en externe werkgroepen voor
• Je analyseert nieuwe initiatieven of wijzigingsverzoeken die aan het programma worden voorgelegd ten gronde.
• Je ondersteunt migratie- & transitieactiviteiten

Een goede kennis van de marktwerking (huidige en/of MIG6) is een must.
Een goede kennis van testen en kwaliteitscontrole van softwareontwikkeling in het algemeen en user acceptance testing in het bijzonder is belangrijk.
Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht binnen een afgesproken scope.
Je analyseert problemen en komt met efficiënte, eenvoudige oplossingen.
Je bent diplomatisch en communiceert vlot met verschillende stakeholders.
Je draagt bij tot een betere samenwerking door informatieuitwisseling met collega’s.
Je kan overweg met de Franse taal (minstens lezen en goed begrijpen).
Je staat open om multi-inzetbaar te zijn in functie van de evoluerende context en kan makkelijk om met wijzigende omstandigheden.

Technical skills:

Aantoonbare ervaring als business analist in een gelijkaardige omgeving - medior 3 jaar
Aantoonbare ervaring met ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen (BPM)
Aantoonbare ervaring met Stakeholdermanagement
Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)

Contact person:

Contact name: Tania De Wit