BRH18457

BIM Expert

Location

Antwerp

Category:

IT Other

Responsibilities:

Als BIM expert maak je deel uit van het team Asset & Innovation management die de andere technische afdelingen van de klant ondersteunt, o.a. door het opmaken van diverse tekeningen in het CAD- en BIM-programma.
Als team zijn we continu op zoek naar nieuwe technologie en innovatieve manieren om onze interne en externe klanten te helpen en om onze eigen processen te optimaliseren.

In je rol als BIM Expert:
 • Je bestudeert zelfstandig de schetsen en tekeningen van de opdrachtgever (CAD ontwerpers, ingenieurs, werkleiders) en verzamelt de ontbrekende gegevens om zo de CAD/BIM tekening efficiënt uit te werken. Je kan tekeningen maken in 2D en 3D
 • Als BIM Expert maak je 3D-componenten, voeg je bouwdelen toe aan de bouwdeel bibliotheek en koppel je objectgegevens t.b.v. asset management, onderhoud, meetstaten, ... . Je werkwijze is verankerd in het BIM-model
 • Je hebt een coördinerende rol bij het up-to-date houden van de documentatie en bij het vertalen van de standaard templates naar CAD/BIM templates, om zo een hoge kwaliteit te garanderen van de teken- en BIM-standaard. Als expert verleen je ook advies en voer je controles uit zodat de CAD standaard van de klant correct kan worden toegepast door internen en externen
 • Je blijft continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied en je beoordeelt hoe je deze kunt vertalen naar de operationele context van de organisatie en de uitvoering van de bouwprojecten die onder BIM worden uitgevoerd
 • Je automatiseert repetitieve taken door gebruik van bvb. Dynamo, LISP,... en zorgt voor het onderhoud hiervan, je documenteert deze rekening houdend met de noden van de CAD-tekenaars en CAD ontwerpers
 • Als applicatieverantwoordelijke bied je interne ondersteuning aan de CAD tekenaars en ontwerpers (= tweede lijn helpdesk) voor complexe problemen. Deze ondersteuning laat toe om probleemmeldingen te registreren en om een “knowledge database” aan te leggen. Je streeft structurele oplossingen en “work-arounds” na. Hiervoor stel je degelijke werkinstructies en handleidingen op aan de hand van praktische en concrete stap-voor-stap voorbeelden om de efficiëntie en professionaliteit van het tekenwerk te verhogen

Technical skills:

 • Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting bouwkunde, of je bent gelijkwaardig door relevante werkervaring.
 • Je beschikt over een diepgaande kennis van CAD-software: kennis van Revit, AutoCAD, Civil 3D en Vault is gewenst
 • Je bent vertrouwd met specifieke normen en reglementen met betrekking tot infrastructuur en installaties (EN,ISO,…)
 • Bovenal ben je een ervaren planlezer en begrijp je als de beste technische documentatie en bestekken
 • Algemene kennis van water- en wegenbouw, architectuurwerken en landinrichtingswerken zijn een plus
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je werkt klant-, team-, resultaats- en veranderingsgericht
 • Je bent sterk in plannen en organiseren, werkt nauwgezet en levert hierdoor resultaten op binnen de vooropgestelde deadlines
 • Vanuit je analytisch vermogen kan je vlot oplossingen bedenken en voorstellen
 • Behoud je het overzicht bij complexe problemen en hanteer je hoge kwaliteitseisen? Dan word jij misschien wel onze nieuwe BIM expert!
 • Je wil continu bijleren en streeft ernaar je enthousiasme voor de materie over te brengen op je collega's
 • Vertrouwen, passie, durf, eenvoud en verbinden zijn waarden die je hoog in het vaandel draagt

Contact person:

Contact name: Reinhardt Haverans