BRCE16593

BI/BW Analyst & Implementation

Location

Brussels

Category:

DWH and BI

Project description:

Missiebeschrijving:

De klant is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt aan een duurzame mobiliteit ten dienste van de sociale en economische ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet heeft het als opdracht een competitieve en aan de huidige en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

I-ICT ondersteunt alle directies bij het ontwerpen, leveren, in dienst stellen en onderhouden van alle informatica (Information Technology – IT) en Telecom (Communication Technology – CT) oplossingen nodig voor het beheer van het spoorwegnetwerk.

Voor haar eigen behoeften is « ICT Demand » (I-ICT51) op zoek naar een kandidaat die enerzijds werkt aan de verdere behoeften in het kader van management reporting en anderzijds analyse en simulaties doet om mogelijke afhankelijkheden beter in kaart te brengen. Steeds in samenspraak met de I-HRO en I-FBA die a priori data-owner zijn van hun data.

Om de continuïteit van het goed functioneren van het BI platform te garanderen binnen de klant is het SAP Business Competence Centerop zoek naar een BI/BW Medior Analyst & Implementation.

Je werkzetel bevindt zich in Brussel, in de onmiddellijke omgeving van het station Brussel-Zuid.

Technical skills:

De BI/BW Medior Analyst & Implementation is in eerste instantie verantwoordelijk voor:
het analyseren van rapporteringsbehoeften;
het evalueren van mogelijke oplossingen rekening houdende met kosten, risico’s, toekomstige evoluties (functioneel + technisch), impact op maintenance, …;
het implementeren (inclusief testing) van gekozen oplossing;
het continue aligneren met de strategie op ondernemingsniveau enerzijds en de laatste ontwikkelingen op BI-niveau anderzijds;
het leveren in korte cyclussen en in nauwe samenwerking met de business (agile).
De BI/BW Analyst & Implementation ontwikkelt dus performante rapporten binnen het vooropgestelde governance model en de gedefinieerde ontwikkelingstandaarden voor Business Intelligence (ontwikkelen & onderhouden van HANA modellen, ontwikkelen Business Objects rapporten in Webi, Lumira & Design Studio
De BI/BW Medior Analyst & Implementation waakt over de governance van de gebruikte test methodologie;
De BI/BW MediorAnalyst & Implementation verzorgt mede de rapportering naar de BCC Teamlead en naar het hogere ICT management
Data analyse en simulaties om mogelijke afhankelijkheden beter in kaart te brengen.
De kandidaat moet nederlands of franstalig zijn met een goede operationele kennis van de tweede landstaal.

Contact person:

Contact name: Eli Decadt