BRL17667

BI Analyst

Location

Brussels

Category:

IT Analysis

Project description:

Doel van de rol als freelance Business Intelligence Analist
- De BI set-up verder mee uitbouwen tot een omgeving waarin de klant aan haar informatienoden kan voldoen op alle beleidsniveaus. De BI-omgeving heeft een duidelijke strategische waarde voor de klant.
- Kennis persisteren door het onderhouden van de documentatie en kennis delen tussen de collega’s van ICT (business analisten, functioneel analisten, testers, …)
- Uniformiteit en (kosten)efficiëntie nastreven via hergebruik van concepten; generieke oplossingen bedenken, waar mogelijk; functionele en technische integratie van oplossingen binnen het landschap overwaken

Met de volgende tools wordt intensief gewerkt:
- Data Modeling
- MS Excel, Word, PowerPoint (of gelijkaardig)
- Sparx Enterprise Architect
- SQL developer (of gelijkaardig)
- Power BI
- JIRA
- Sysaid
- SharePoint
- Visual Studio Enterprise

Responsibilities:

Taken van de rol als freelance Business Intelligence Analist
- Meewerken aan de BI set-up door het uitwerken van ETL-procedures, die de data uit de operationele systemen overzet naar de juiste structuur voor rapportering
- Onderhouden van bestaande rapporten (SSRS of Power BI)
- Ontwikkelen van nieuwe rapporten
- Analyseren en documenteren van processen
- Aftoetsen van concepten met architect
- Formuleren van een antwoord voor ad-hoc vragen van de business
- Opzetten en onderhouden van de datamodellen voor rapportering
- Verzorgen van demo’s en presentaties voor verschillende doelgroepen
- Bespreken en uitwerken van databankwijzigingen
- Deelnemen aan werkgroepen, teamoverleg en individueel overleg
- Delen van kennis

Skills:

MID-LEVEL tot SENIOR profiel
- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring
- Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork
- Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode)
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied
- Sterk communicatie- en analysegericht
- Sterk abstractievermogen
- Kunnen denken en werken vanuit de business
- Door een gedegen kosten/baten analyse, de technologische oplossingen kunnen bepalen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
- Kennis MS Office Pakketten
- Grondige Kennis van Business Engineering; kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis
- Klanten kunnen adviseren en begeleiden bij IT-vraagstukken
- Visie op de (technologische)ontwikkelingen binnen hun vakgebied kunnen geven aan klanten, goed kunnen omgaan met een vastgesteld business target
- Ervaring met Enterprise Architect is een plus
- Ervaring met SQL is een must
- Team player
- Flexibele attitude om bij te blijven met potentieel snel evoluerende prioriteiten en bedrijfsrealiteit

Contact person:

Contact name: Manuel Reyes