BRCE14733

Azure data engineer and analyst

Location

Mechelen

Category:

Analysis

Project description:

U werkt mee aan de uitbouw van onze data pipelines binnen ons big data platform. U komt in een agile team met de mentaliteit van een startup. U kunt naast de technische ontwikkeling van pipelines ook begrijpen hoe value uit deze data te halen. U denkt funtioneel sterk mee. Je bent minstens 4/5 beschikbaar om onsite in Mechelen het team te versterken.
Je bent autonoom en matuur in je analyses. Je kan dus zelf uit data relevante analyses/insights bedenken voor functionele doeleinden. Daarnaast gebruik je deze skills ook in het team om relevante kwaliteitsmonitoring op te bouwen en quality assurance te stimuleren.

We wensen bij de klant de klantenkennis op te bouwen om verder onze service te verbeteren. Zowel outbound in intelligente interacties met onze klanten, als bedrijfsmatig in een meer gerichte inzet van investeringsmiddelen om ons aanbod beter op de vraag af te stemmen.

Responsibilites:

Designen bouwen en deployen van een set aan data applicaties in airflow/spark/pyspark/python/azure batch/ azure datafactory/ application insights

Technical skills:

• Ervaring in workflow mgmt en job sheduling van data loads
• Ervaring in real time data streaming en verwerking
• Ervaring in cloud Azure is een plus. Algemene cloud ervaring is een must
• Kennis van ETL voor grote data sets op gedistribueerde systemen
• Doorgedreven kennis in NOSQL, SQL (cosmos, mongo, postgress, sql, ..)
•Ervaring met data exploratie: Azure Databricks, Presto, Jupyter notebooks, Rshiny, Bokeh...
•Ervaring met ETLs met aggregaties, deduplicatie en linken aan identiteiten •Ervaring in automatisatie en devops tooling Terraform/ARM templates
•Kennis van Azure functions/function apps/APIM is een plus
• Kennis van Nederlands is een must

Aantoonbare ervaring met big data technologies (Ervaring met big data technologies (zoals Azure Data Factory, Airflow, Spark, PySpark, Python, Azure Batch, Application Insights...)
Doorgedreven aantoonbare kennis in NOSQL, SQL (cosmos, mongo, postgress, sql, ..)
Aantoonbare kennis van web omgevingen en API (javascript, java, azure apim of vergelijkbaar)
Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands
Autonomie om data analyses op te zetten en om te zetten naar insights
Ervaring in workflow mgmt en job sheduling van data loads

Contact person:

Contact name: David Van Hooydonck